Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 35937x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 41 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Metody výzkumu a statistika
..klíčová slova: a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor..

Minimálně intervenční stomatologie
.. intervenční stomatologie“ se skrývá soubor metod s cílem detekovat a zastavit onemocnění zu..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pr..

Elektrokardiografie
.. soubor REGISTRACE EKG obsahuje flashovou animaci, která ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..Soubor powerpointových prezentací k přednáškám z předm..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Soubor ke stažení a tisku 23.11.2011 715.98 KB uživatel ..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. soubor instruktážních videozáznamů o principech metod ka..

Zkušební testy z pediatrie
.. mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech s..

Histologický atlas LF MU
.. Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výu..

Biostatistika
.. se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu &bdq..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou d..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou d..

Výukové materiály - první pomoci
..Soubor několika e –learningových materiálů, jej..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech Pow.. .. e-Klinická biochemie 28.1.2013 kdokoli – Soubor PowerPoint obrázků ze všech 4 prezentací 28...

Kapitoly z lékařské etiky
.. všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některý..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektr..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. možno ukládat tzv. studie, kterými se zde rozumí soubor snímků k jedné diagnóze a jednomu konkrétnímu pac..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..Soubor informačních materiálů pro pacientky s Tur..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané obla..

Elektronická učebnice dětské medicíny
..Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty l..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Uživatel může interaktivně nastavit cílový soubor pacientů a získá report obsahující základní grafi..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. oproti případné práci v LMS Moodle. Textový soubor v MS Word je oproti textu v prezentaci..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s pře.. ..klíčová slova: statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory,..

Hypertextový atlas patologie
.. kapitoly atlasu jsou k dispozici i ve formě pdf souborů, sázených různým způsobem (kompaktně, jednos..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. stačí zadat i část slova, sekvencí jsou označeny soubory obrázků, např. pro ilustraci několika fází terap..

Procvičení histologických preparátů
.. jsem pro účely práce užil jeho obrázkových souborů. Grafické řešení ani způsob celkového hodnocení .. .. pod doménou druhého řádu. V případě potřeby mohu soubory, které jsou základem aplikace, pochopitelně ex..

Praktikum z patologické fyziologie
.. Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyz..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Pato..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. daného úseku EKG křivky. Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní .. .. Vycházíme při tom výhradně z rozsáhlého souboru vlastního originálního materiálu, kolekce uni..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].