Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 37008x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 17269x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012

soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry obsahuje čtyři části: Pediatrickou propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Vyšetřovací metody v kardiologii uvádějí přehled jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich přínos pro diagnostiku srdečního onemocnění. Dětská kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie II pojednává převážně o kardiomyopatiích a zánětlivých onemocněních srdce, jejich diagnostice a léčbě, dále o arytmiích.

 
autor: Hana Jičínská | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětská kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, myokarditis | příloh: 4 | zobrazeno: 426x | publikováno: 23.10.2020 | poslední úpravy: 15.11.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 34 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Biostatistika
.. se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu &bdq.. .. se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu &..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech Pow.. .. laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů za.. .. e-Klinická biochemie 28.1.2013 kdokoli – Soubor PowerPoint obrázků ze všech 4 prezentací 28...

Metody výzkumu a statistika
..klíčová slova: a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor..

Minimálně intervenční stomatologie
.. intervenční stomatologie“ se skrývá soubor metod s cílem detekovat a zastavit onemocnění zu..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pr..

Elektrokardiografie
.. soubor REGISTRACE EKG obsahuje flashovou animaci, která ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..Soubor powerpointových prezentací k přednáškám z předm..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pro studenty..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Soubor ke stažení a tisku 23.11.2011 715.98 KB uživatel ..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. soubor instruktážních videozáznamů o principech metod ka..

Zkušební testy z pediatrie
.. mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech s..

Histologický atlas LF MU
.. Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výu..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou d..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou d..

Výukové materiály - první pomoci
..Soubor několika e –learningových materiálů, jej..

Psychosociální vývoj
.. podklady jsourozděleny podle jednotlivých přednášek takto: 1. Úvod; 2. Charakteristiky ..

Kapitoly z lékařské etiky
.. všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některý..

Poranění pánve a acetabula
.. přednášek z AO symposia "Poranění pánve a ac..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektr..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. možno ukládat tzv. studie, kterými se zde rozumí soubor snímků k jedné diagnóze a jednomu konkrétnímu pac..

Analýza dat pro Neurovědy
.. medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz .. .. výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české ..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. učební text tak slouží zejména jako doplnění přednášek vícerozměrných statistických metod a jako ref..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. dílo je souborem přednášek rozdělených do 5 bloků: Úvod. Zákl.. .. dílo je souborem přednášek rozdělených do 5 bloků: Úvod. Základy meto..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. učební text tak slouží zejména jako doplnění přednášek statistického hodnocení biodiverzity a jako r..

Biostatistika
.. nedostalo. Skripta proto neslouží jako náhrada přednášek, slouží pouze jako jejich d.. .. kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při výpočtech nebo při interp..

Základy anesteziologie
.. Níže uvedené prezentace jsou souhrnem přednášek, jež zazněly na pravidelných seminářích Kliniky a..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek Klinická propedeutika pro bakalářské stu..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..Soubor informačních materiálů pro pacientky s Tur..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané obla..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].