Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 37683x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry obsahuje čtyři části: Pediatrickou propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Vyšetřovací metody v kardiologii uvádějí přehled jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich přínos pro diagnostiku srdečního onemocnění. Dětská kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie II pojednává převážně o kardiomyopatiích a zánětlivých onemocněních srdce, jejich diagnostice a léčbě, dále o arytmiích.

 
autor: Hana Jičínská | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětská kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, myokarditis | příloh: 4 | zobrazeno: 717x | publikováno: 23.10.2020 | poslední úpravy: 15.11.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Metody výzkumu a statistika
..klíčová slova: a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor..

Minimálně intervenční stomatologie
.. intervenční stomatologie“ se skrývá soubor metod s cílem detekovat a zastavit onemocnění zu..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pr..

Elektrokardiografie
.. soubor REGISTRACE EKG obsahuje flashovou animaci, která ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..Soubor powerpointových prezentací k přednáškám z předm..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Soubor ke stažení a tisku 23.11.2011 715.98 KB uživatel ..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. soubor instruktážních videozáznamů o principech metod ka..

Zkušební testy z pediatrie
.. mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech s..

Histologický atlas LF MU
.. Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výu..

Biostatistika
.. se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu &bdq..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou d..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou d..

Výukové materiály - první pomoci
..Soubor několika e –learningových materiálů, jej..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech Pow.. .. e-Klinická biochemie 28.1.2013 kdokoli – Soubor PowerPoint obrázků ze všech 4 prezentací 28...

Kapitoly z lékařské etiky
.. všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některý..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektr..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. možno ukládat tzv. studie, kterými se zde rozumí soubor snímků k jedné diagnóze a jednomu konkrétnímu pac..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..Soubor informačních materiálů pro pacientky s Tur..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané obla..

Elektronická učebnice dětské medicíny
..Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty l..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Uživatel může interaktivně nastavit cílový soubor pacientů a získá report obsahující základní grafi..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. oproti případné práci v LMS Moodle. Textový soubor v MS Word je oproti textu v prezentaci..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. soubor výukových videí je věnován vybraným tématům z obl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].