Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 14705x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 7041x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 2.10.2019

Obecná a speciální psychiatrie

Obecná a speciální psychiatrie Psychiatrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné době k dispozici dvě velmi kvalitní učebnice psychiatrie, v některých praktických výstupech našeho oboru dochází ke změnám.

Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, předložit Vám nejnovější poznatky potřebné ke zvládnutí základních znalostí a budou pravidelně inovovány. Texty nenahrazují předepsané učebnice, ale slouží k rychlé orientaci v základních tématech psychiatrie. Předpokládáme jejich využití k přípravě na výuku psychiatrie a také by měly sloužit k opakování probrané látky.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: psychiatrické vyšetření, poruchy emotivity, schizofrenie | příloh: 20 | zobrazeno: 31449x | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 11002x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Skripta jsou určena pregraduálním studentům oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k výukovému materiálu „Úvod do preskripce léčivých přípravků“.

Učební text se zabývá předepisováním léčivých individuálně připravovaných léčivých přípravků v rámci vybraných lékových skupin, které jsou rozčleněny do 8 hlavních kapitol. Autorský kolektiv aktualizoval starší vydání skript „Praktická cvičení z farmakologie. Na modelových příkladech provází studenty problematikou preskripce dle aktuálně platného vydání Českého lékopisu vč. doplňků a aktuálních právních norem a prováděcích vyhlášek. Modelové příklady preskripce byly konzultovány s řadou klinických pracovišť, vč. nemocničních lékáren, v nichž se soustřeďuje velká část předpisů pro individuálně připravované léčivé přípravky z nejrůznějších lékařských oborů.

 
autor: Jan Juřica, Barbora Říhová, Jana Nováková, Miroslav Turjap, Ondřej Zendulka, Jana Pistovčáková, Eva McCaskey Hadašová, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: preskripce, IPLP, farmakologie, receptura | příloh: 1 | zobrazeno: 11206x | publikováno: 12.8.2013 | poslední úpravy: 9.1.2014

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Přehledná výuková schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje s "Manuálem pro praktikum ze speciální histologie" dostupným na Mefanetu.

 
autor: Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Trávící systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém | příloh: 1 | zobrazeno: 5476x | publikováno: 13.3.2013 | poslední úpravy: 6.8.2014

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7981x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 3392x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú p..

Kapitoly z ortopedie
.. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Lo.. .. indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje ..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. koagulace. Typickým představitelem tohoto nástroje jsou okénkové bipolární kleště, které na jednot..

Den na operačním sále - sterilizace
.. a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze využít při výuce chi..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. KB ktokoľvek – – 6. Posudzovacie nástroje v ošetrovateľstve 17.12.2018 114.04 KB ktokoľvek .. ..klíčová slova: ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. často stereotypních činností, které nevyžadují speciální znalosti a dovednosti, ale vyžadují zachování sta.. .. centralizace, integrace a konsolidace, jakožto nástroje zvyšování efektivity a produktivity. Tyto pr..

Postup při provádění sternální punkce
.. zhruba druhého mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální pu.. .. mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální p..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská term..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alter..

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů
.. tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti ..

Genetika v zubním lékařství
.. pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuko..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. barvy zubů je nedílnou součástí zejména protetické (fixní i snímatelné zubní náhrady), konzervační (..

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve
.. a sociálnych zariadeniach. Hodnotiace nástroje a meracie techniky v učebnom texte boli vybraté n..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato .. .. 2.     Nástroje data-miningu 2.1.  Přehled SW nástrojů 2.2. ..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
..klíčová slova: kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje..

Psychiatrická propedeutika
.. nemocných s psychickými poruchami Obecná a speciální..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé b..

Komplexní léčba dekubitů
.. u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální pozornost je věnována předoperační přípravě pacie..

Databázy v MS Access
.. nástroje umožňujú zbierať, uchovávať, spracovávať a v..

Procvičení histologických preparátů
.. aplikace pro studenty k procvičení preparátů ze speciální histologie, a to v rozsahu preparátů, z nichž js.. .. pro studující zubního lékařství, z kategorie speciální histologie. K obrázkům preparátů mají být přiřa..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. platformy, která přináší nové informace a nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. ..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. klinika Související články: Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia oš..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. obsahuje rozbor nejčastějších typů chyb i speciální stať věnovanou rozdílům mezi češtinou a angli..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kr..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. Zobrazuje provedení vyšetření, některé postupy speciální pro žilní systém, jsou zařazeny typické nálezy pr..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. Millerom. Veď ešte v učebnici „Obecná a speciální pathologie a pathologická anatomie“ z roku ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. jsou volně přístupné všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk pa..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. materiálů v medicíně od historie po současnost. Speciální pozornost je pak věnována slitině NiTi - Ni..

Základy biostatistiky
.. koncipovány jako interaktivní přednáška, což je speciální typ činnosti v prostředí Moodle. Přednáška předs..

Hypertextový atlas patologie
.. další formátovací údaje (zvýrazněný text, speciální značky atd.). Dále je připraveno okolí pro dro..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].