Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Optické metody používané v biochemii
.. biochemii. Podrobněji se zabývá fotometrií a spektrofotometrií, dále se probírá nefelometrie a turbidimetrie, .. ..klíčová slova: spektrofotometrie, nefelometrie a turbidimetrie, fluorescence,..

Automatizace v klinické biochemii
.. autosampler atomového absorbčního spektrofotometru a automatizované nastavení katodových lamp (S..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. autosampler atomového absorbčního spektrofotometru a automatizované nastavení katodových lamp SO..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. palety padesáti biochemických testů. Jedná se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Spektrofotometrické vyšetření hemoglobinu a jeho derivátů.pdf 6.1.. ..klíčová slova: spektrofotometrie, kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. vzorníky (i když existují i metody digitální s spektrofotometrické analýzy barvy zubů). Tímto způsobem se větš..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. se základním přístrojovým vybavením jako jsou spektrofotometry, elektroforetická zařízení. Současně se také sez..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. vode, kontrolné otázky. Optické metódy - spektrofotometrické stanovenie medi amoniakom, stanovenie .. ..klíčová slova: zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].