Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 70 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
..Spracovanie textových dokumentov patrí k základom po.. .. návodu nie je jasné ako majú pri úpravách textu a používaní jednotlivých funkcií postupovať. Na d.. ..klíčová slova: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video.. ..klíčová slova: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je pou.. ..klíčová slova: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video ..

Veřejné zdravotnictví
.. studijního textu je bližší seznámení s problematikou oboru veře..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy v..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat dat..

Histologie
.. Tato adaptace zahrnuje úpravy struktury textu, grafické úpravy, použití schémat a zejména inter..

Biopsia kože
..klíčová slova: spracovanie kože, diferenciálny diagnostika kožných chorôb, e..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých kostí končetin“ ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na spracovanie nasledujúcich oblastí: charakteristiku o..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. v českém jazyce nabízí i anglickou verzi textu. Text je zpracován v elektronické online verzi s ..

E-klinická biochemie
.. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a in..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní zá..

Porod a pánevní dno
.. výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i po..

Metody výzkumu a statistika
.. studijního textu Metody výzkumu a statistika je uvést studenty do ..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
.. zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické ana..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. publikace spojuje několik samostatných odborných textů do jedné celistvé a provázané sestavy, která je p..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léči..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. v manažmente dieťaťa s hydrocefalom. Rozčlenenie textu do jednotlivých kapitol a podkapitol ponúka č.. .. ktokoľvek – – Imprimatur k učebnému textu 13.2.2013 213.55 KB ktokoľvek – – ..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové sou..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postu..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a spec..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí .. .. předloženého textu je ukázat celou šíři pojmu biodiverzita a zár..

Novinky v infektológii
.. mimoriadne aktuálne, dynamicky sa meniace a ich spracovanie reflektuje úroveň poznatkov z konca roku 2014. I..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství ..

Biostatistika
.. srozumitelný přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem .. .. je součástí série učebních textů vzniklých v rámci řešení projektu ESF č. CZ.1...

Psychiatrická propedeutika
.. praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout povšechný přehled o základních konc..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky js..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi př..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. výukovém textu „Behaviorální metody v n..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].