Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi.

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Ileus, etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika. | příloh: 1 | zobrazeno: 9192x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 267 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 24

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regio.. .. o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro vý.. .. Dušek~autor-25646-ladislav-dusek#Jan Mužík, Miroslav K.. .. Klinická stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraničím Souhrnná prezentace Ne.. .. služby webového portálu jsou volně přístupné všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a m.. .. stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraničím Souhrnná prezentace Nejvýznamnější část portál.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se.. ..klíčová slova: nádorů, incidence, mortalita, srovnání se zahraničím..

Atlas řezů míchou
.. transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jednotlivých segmentů. Zachyceny jsou t.. .. na prakticích těžko demonstrovatelné. Jedná se o doplňkový studijní materiál, možnost skrytí pop..

Klinické doporučené postupy I a II
.. metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cíle.. .. přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli je..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. publikace a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k .. .. výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařk fakultě v Brně, kdy studenti ve spolupráci s pe.. .. které jsou umístěny vždy u daného tématu. Srovnání Používaných vzorníků v zubním lékařství V současn.. .. požadavků na metalokeramické náhrady). Dále se zde popisují obecné zásady, které je nutno dod..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je dia.. .. www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. stand.. .. pálení a střihů jsou jednoznačně časově delší ve srovnání s užitím Thunderbeatu a je nutné rovněž počítat s.. .. které na jednotlivých videích užíváme k šetrnému úchopu tkáně a zároveň stavění jakéhokoliv ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost ce.. .. je významným diagnostickým problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu..

Antropometrika
.. kurzy~se.. .. seznamuje studenty s integrálním pojetím an..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. shuntu je operace, která se provádí u pacientů s hydrocefalem. I když se jed.. .. video se týká implantace ventrikuloperitoneálního shuntu. ..

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. ventrikulostomie třetí komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Je.. .. video se týká endoskopické ventrikulostomie třetí komory. ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je dia.. .. rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. stan.. .. oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a para..

Sádra v zubní laboratoři
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stoma..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG sním.. .. citlivé [?] Licence Hodnocení radiologického vyšetření 8.12.2009 kdokoli &..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. se nachází v tureckém sedle. Skládá se ze dvou část.. .. video se týká transnazální exstirpace adenomu hypofýzy. N..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové w.. .. prostřednictvím virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se..

Psychoterapie
.. pomocí psychologických prostředků. Uplatňuje se ve všech oborech medicíny, nejen v psychiatrii, k..

Automatické odsávání z povrchu Kofferdamu
.. k přednáškám~se.. .. pomocí upravené standardní savky. Na savce se vytvoří háček, který se zahákne do kofferdamové s..

Hormonální léčba děložních myomů
.. operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léč..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižo..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. roli, je genetický polymorfismus enzymů, které se podílejí na metabolismu léčiv. Na metabolismu xen..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. této publikaci cheme čtenáře seznámit s kořeny vzniku chirurgie, stručně s její s..

Biofyzika vidění
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. se zabývá základními principy vidění, principy vnímá..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. publikace a autorská díla~se.. .. inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velm..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. k přednáškám~se.. .. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a.. .. Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk Se.. ..klíčová slova: rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR ma..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. kasuistiky~se.. .. v Ugandě, chodila naboso. Týden po návratu se jí vytvořily dvě bolestivé léze pod nehty 1. a 3... ..šek.. .. Tungóza je vyvolána samičkou blechy písečné (Tunga penetrans). Vyskytuje se v tropech a s..

Extrémní stavy
.. do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuj..

Chromatografie
.. o jedné z moderních a často používaných separačních a analytických metod - o ch.. .. Obsahuje základní informace o této moderní separační a analytické technice, především se v.. ..klíčová slova: separační metody, analytika, p..

Elektroforéza
.. o jedné z moderních a často používaných separačních a analytických metod - o elektroforéze. .. .. Obsahuje základní informace o této moderní separační a analytické metodě, především se vša.. ..klíčová slova: separační metody, analytika, p..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. publikace a autorská díla~se.. .. na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí. Sledování výskytu těchto infekcí .. .. [?] Licence Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči 4.12.2020 1.47 MB registrovaný už.. ..klíčová slova: infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péč..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecn..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. této práci se setkáváme s několika zajímavými pojmy týkajícími ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].