Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

Základy receptury léčivých přípravků

Základy receptury léčivých přípravků

Učební text předkládá základy k předepisování léčivých přípravků hromadně vyráběných i individuálně připravovaných po stránce obecné i v rámci vybraných lékových skupin. Zvláštní důraz je kladen na zvládnutí preskripce léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny ústní.

 
autor: Jana Nováková, Barbora Ondráčková, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: léčivé přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, stomatologika | příloh: 1 | zobrazeno: 14929x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 1.8.2013

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Skripta jsou určena pregraduálním studentům oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k výukovému materiálu „Úvod do preskripce léčivých přípravků“.

Učební text se zabývá předepisováním léčivých individuálně připravovaných léčivých přípravků v rámci vybraných lékových skupin, které jsou rozčleněny do 8 hlavních kapitol. Autorský kolektiv aktualizoval starší vydání skript „Praktická cvičení z farmakologie. Na modelových příkladech provází studenty problematikou preskripce dle aktuálně platného vydání Českého lékopisu vč. doplňků a aktuálních právních norem a prováděcích vyhlášek. Modelové příklady preskripce byly konzultovány s řadou klinických pracovišť, vč. nemocničních lékáren, v nichž se soustřeďuje velká část předpisů pro individuálně připravované léčivé přípravky z nejrůznějších lékařských oborů.

 
autor: Jan Juřica, Barbora Říhová, Jana Nováková, Miroslav Turjap, Ondřej Zendulka, Jana Pistovčáková, Eva McCaskey Hadašová, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: preskripce, IPLP, farmakologie, receptura | příloh: 1 | zobrazeno: 10511x | publikováno: 12.8.2013 | poslední úpravy: 9.1.2014

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7137x | publikováno: 18.3.2014

Cytogenetika - stanovení karyotypu

Cytogenetika  - stanovení karyotypu

Vyšetření karyotypu je jedním ze základních vyšetření, která jsou indikována na základě genetické konzultace v ambulancích lékařské genetiky. Vyšetření je doporučeno v případě podezření na přítomnost vrozené chromosomové aberace (VCA), patologické chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA potvrzuje genetickou podstatu potíží pacienta nebo objasňuje příčinu abnormalit u plodu. Ambulance lékařské genetiky nabízejí pacientovi i jeho rodině maximální péči a možnosti prevence výskytu geneticky podmíněných vad v rodině. Genetické vyšetření je nedirektivní, je podmíněno souhlasem pacienta.

 
autor: Marta Hanáková, Eva Makaturová, Renata Gaillyová a kol. | LF MU | disciplína: Laboratorní diagnostika, Lékařská genetika | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: cytogenetika, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, prenatální vyšetření karyotypu, plodová voda, choriové klky, kožní fibroblasty | příloh: 3 | zobrazeno: 8591x | publikováno: 27.2.2012 | poslední úpravy: 4.4.2016

Screening KRCa-stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 4508x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013

analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 7760x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. publikace a autorská .. ..a jsou určena studentům bakalářských oborů pro stud.. .. principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nez.. .. předepisování, uchovávání a vydávání léčivých přípravků. Ilustrační obrázek: adamr (F.. ..Alena.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: armakologie, farmakodynamika,..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
..ální učební po.. ..ada 13 návodů do praktických cvičení z biochemie. J.. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana Paulová, J.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Orientační stanovení karbonylhemoglobinu.pdf 6.11.2009 130.16 KB.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: spektrofotometrie, kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní pl..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V.. .. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhle.. .. Kocna.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální nádory, střevo tlusté, okultní krev, scre..

Krevní skupiny
.. nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto .. .. výukový materiál je určen především pro studenty druhého roč.. ..agdaléna Chottová D.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test..

Kazuistiky infekčních nemocí
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. nálezu a pomocných vyšetření je čtenář vyzván k stanovení diagnózy a rozhodnutí o dalším postupu. V druhém .. ..ánka nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, k.. ..anuš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: nemoci, kazuistiky, infektologie,..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. weby~sekce-weby#E-learningové kurzy~sekce-elearning#Ozvučené př.. ..á přednáška je urečna především studentům všeobec.. .. Hodis~autor-35-jiri-hodis#Karolína .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. pro bakalářské obory Přehled vybraných léčivých.. ..klíčová slova: armakologie, farmakoterapie, sympatický nervový s..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. publikace a autorská .. .. text “Farmakologie a propagace léčiv“ shrnuje n.. .. přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků, .. ..agmar Vršková~autor-109590-dagmar-vrskova#Jana P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: armakovigilance, propagace léčiv, nežádoucí účin.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
..ální učební po.. .. je modul iontově selektivními elektrodami na stanovení sodíku, draslíku a c.. ..Automatický biochemický analyzátor Hitachi 917 je p.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, H..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
..ální učební po.. .. animace, která vysvětlující princip některých stanovení a upozorňují na možné příčiny falešně pozitivn.. .. vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, p.. .. Slanina~autor-22455-jiri-slanina#Ondřej Peš, Martina .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: diagnostické ..

Automatizace v klinické biochemii
..ální učební po.. .. AxSYM, Advia Centaur, jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický pr.. .. video o automatických biochemických analyzátorech &q.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: automatizace, klinická ..

Metoda analýzy komet
..ální učební po.. .. analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuz.. ..a analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA je.. ..a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, ox..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. laboratoře funkční diagnostiky. Objasněno stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a ne.. .. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotře.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: zátěžový te..

E-learningový kurz geriatrie
..arning~sekce-elearning#Materiály k .. .. komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přít.. .. poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího v.. ..ana Kubešová~autor-25440-hana-kubesova#Pavel W.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atologie, oligosymptomatologie,..

Automatická analýza moči
..ální učební po.. ..Automatizovaná linka chemického a mikroskopického v.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. zón diagnostického proužku pro semikvantitativní stanovení glukózy, ketonů, bílkovin, bilirubinu, ur.. .. Barevné změny indikačních zón jsou vyhodnoceny reflexní fotometrií. Analyzátor chemického vyš.. ..Analyzátor Arkray Aution MAX je přístroj pro au.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou .. ..artin Kužma~autori.php?tid=480#Peter Jackuliak, .. .. metód v osteológii je nutnosťou pri stanovení diagnózy osteoporózy a odhade rizika o.. ..Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí os.. ..klíčová slova: a, fyzikálne vyšetrenie p..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. publikace a autorská .. ..Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cí.. ..a Košťálová~autor-179953-milena-kostalova#Josef Bed.. .. včetně diagnostického postupu, diagnózy, stanovení typu a stupně kognitivního deficitu, jeho p.. ..am problematiky Problematika poruch řeči a dalších .. ..klíčová slova: a řeči, kognitivní fu.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. publikace a autorská .. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o .. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Zdeněk .. .. genetika. Genetické poradenství, které kombinuje stanovení rizik postižení vyvíjejícího se jedince s psyc.. .. rozvedené a zpracované kapitoly jsou určeny vážnějším zájemcům o studium tohoto oboru a pro s.. ..á učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci O.. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radi..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].