Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biodiverzita, statistické hodnocení | příloh: 1 | zobrazeno: 4344x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody představují velice užitečný nástroj pro uchopení, zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je velmi široká, často se s nimi setkáváme nejenom v ekologii, experimentální biologii, medicíně, antropologii, environmentální chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat se bez znalosti vícerozměrných statistických metod již neobejde. Na druhou stranu mohou v případě nesprávného užití vést k zavádějícím výsledkům, jejichž chybnost nemusí být ovšem na první pohled zřejmá, protože je skryta za složitou strukturou dat a komplikovaností výpočtu. Znalost vícerozměrných statistických metod se tak stala potřebnou součástí biologického vzdělání.

 
autor: Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biologie, vícerozměrné statistické metody | příloh: 1 | zobrazeno: 4420x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 11689x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16050x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7202x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Signály, časové řady a lineární systémy
.. v matematické biologii Vícerozměrné statistické metody v biologii Statistické hodnocení b.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Biostatistika
.. přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu .. .. aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z teoretického, ale i z p.. .. metod text zaměřen také na praktickou stránku hodnocení dat, a to zejména na nástrahy, které mohou ko..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antr.. ..klíčová slova: doporučení, výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového st..

Praktikum z patologické fyziologie
.. i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má fo.. ..klíčová slova: pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování d..

Biostatistika
.. [?] Licence Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Statistické postupy | 13.12.2009 2.19 MB registrovaný ..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. informační systémy Vícerozměrné statistické metody v biologii Statistické hodnocení b.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Rozhodovací stromy a lesy
.. v matematické biologii Vícerozměrné statistické metody v biologii Statistické hodnocení b.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Analýza a klasifikace dat
.. název disciplíny – „vícerozměrné statistické metody“ zase navozuje představu, že dané me.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Elektrokardiografie
.. signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Hodnoceni EKG 22.5.2015 493.78 KB uživatel vzdělávací sítě ..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. v matematické biologii Vícerozměrné statistické metody v biologii Statistické hodnocení b.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Environmentální informační systémy
.. v matematické biologii Vícerozměrné statistické metody v biologii Statistické hodnocení b.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. v matematické biologii Vícerozměrné statistické metody v biologii Statistické hodnocení b.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Signály, ..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do preg.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistiky - hodnocení studií 14.9.2016 138.21 KB kdokoli – ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byl.. .. 4.2.  Data a jejich prezentace: základ statistické analýzy 4.3.  Jak vznikají informace 4.4. &..

Medicína založená na důkazu
.. přehledy MODUL 3A Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů MODUL 3B Me.. .. EBM 7.4.2016 1.52 MB kdokoli – Kritické hodnocení systematických přehledů 22.3.2019 56.5 KB kd..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) Fraktury..

Základy biostatistiky
.. základní oblasti statistiky a to: Základní statistické pojmy Vlastnosti, přesnost a chyby měření Pop.. .. kontrole v předepsané formě a vzápětí se dozví hodnocení, tj. zda výsledek je dobře či špatně, popřípadě j..

Psychiatrická propedeutika
.. Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi ..

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických ..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, předs..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení,..

Klinické doporučené postupy I a II
.. překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených pos..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým a..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a sy..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora ..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. informační podpora screeningových programů také hodnocení kvality zapojených center. Klíčovou složku zde tv..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. a taktéž informace o významu a způsobu hodnocení dosahované intenzity dávky. Výpočet intenzity dáv..

Procvičení histologických preparátů
.. souborů. Grafické řešení ani způsob celkového hodnocení studenta nejsou optimální, což je dáno tím, že ap..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky. &n..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a u..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].