Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Metody výzkumu a statistika

Metody výzkumu a statistika

 Náplní studijního textu Metody výzkumu a statistika je uvést studenty do problematiky výzkumu ve zdravotnictví, statistiky. Poukázat na specifika výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.  

                                                                                                              

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Racionalismus, empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor | příloh: 1 | zobrazeno: 1237x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6

Medicína založená na důkazu
.. MODUL 3B Meta-analýza z pohledu statistika .. .. 90.15 KB kdokoli – Metaanalýza z pohledu statistika 7.4.2016 363.82 KB kdokoli – Otitis..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová dat..

Biostatistika
.. přednášek povinně volitelného kurzu „Biostatistika“. Dané přednášky se zabývají problematikou .. .. citlivé [?] Licence Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Statistické postupy | 13.12.2009 2.19 MB re.. ..klíčová slova: statistika,..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. uložení 4. Základy analýzy dat – biostatistika jako předpoklad data-miningu 4.1. Data a .. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, data..

Základy biostatistiky
.. Vlastnosti, přesnost a chyby měření Popisná statistika Pravděpodobnost Induktivní statistika Kurzy .. ..klíčová slova: E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní statistika, ..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. důkazů v databázi Medline/PubMed Statistika pro studenty Vzory pro analýzu studií ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].