Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

stavba atomu - elektronový obal

Stavba atomu - elektronový obal

Materiál pojednává o stavbě elektronového obalu atomů jako základu chemie prvků. Vysvětluje fyzikální a chemické dopady řešení Schrödingerovy rovnice, pojmy jako orbital, slupka, perioda, elektronegativita aj. a objasňuje stavbu periodické soustavy prvků. Stručně potom pojednává o jednotlivých podskupinách prvků, především o elektronové konfiguraci jejich základních stavů a z ní vyplývajících vlastností prvků, především oxidačních čísel a reaktivity prvků.

 
autor: Pavel Šiman | LF UK Hr. Králové | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: elektronový obal, orbital, prvky, periodická soustava prvků, elektronegativita | příloh: 1 | zobrazeno: 3324x | publikováno: 31.5.2014 | poslední úpravy: 22.10.2014

stavba atomu - atomové jádro

Stavba atomu - atomové jádro

Materiál popisuje stavbu atomového jádra, jeho vlastnosti, jaderné reakce a charakter ionizujícího záření. Zároveň pojednává o interakcích záření s hmotou, o měření v oblasti jaderných věd a o některých praktických aplikacích daných poznatků v technice, vědě a lékařství.

Daný kurz je určen jako přehledný úvod k dalšímu studiu jednotlivých oborů týkajících se atomového jádra a využití ionizujícího záření. Jako důležitý a vysvětlující doplněk jsou přidány některé informace o elementárních částicích, o urychlovačích částic a o vývoji Vesmíru a hvězd jako zdroje atomových jader.

 
autor: Pavel Šiman | LF UK Hr. Králové | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby, Elearningové kurzy | klíčová slova: atomové jádro, ionizující záření, dozimetrie, detektory ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 4550x | publikováno: 5.3.2014 | poslední úpravy: 18.5.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Rohovka - 1.časť
.. napríklad aj pri refrakčných operáciách. Steny očnej gule tvoria 3 vrstvy.  Vonkajšia vrstva .. .. aj pri refrakčných operáciách. Steny očnej gule tvoria 3 vrstvy.  Vonkajšia vrstva (tunica .. .. – tvorí 2/6 plochy fibróznej vrstvy očnej gule. Priemer u dospelého človeka je vertikálne p.. .. – tvorí 2/6 plochy fibróznej vrstvy očnej gule. Priemer u dospelého človeka je vertikálne pr..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony ok.. .. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony ok..

Základy anatómie oka pre medikov
..klíčová slova: oka, orbita, okohybné svaly, stavba očnej gule, spojovka, rohovka, bielko, cievovka, .. ..klíčová slova: oka, orbita, okohybné svaly, stavba očnej gule, spojovka, rohovka, bielko, cievovka,.. ..klíčová slova: oka, orbita, okohybné svaly, stavba očnej gule, spojovka, rohovka, bielko, cievovka, šošovka, s..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. delenie prístrojov je na kontaktné (dotknú sa očnej rohovky) a bezkontaktné (nedotknú sa očnej ro..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy rea..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
..klíčová slova: hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a ch..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. najventrálnejšou časťou cievovej strednej vrstvy očnej gule (tunica vasculosa bulbi, v klinickej praxi.. .. časťou cievovej strednej vrstvy očnej gule (tunica vasculosa bulbi, v klinickej praxi..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].