Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Čelistní anomálie
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Stomatologická chirurgie - předpromoční praxe [STOC11Xpp] St..

Sádra v zubní laboratoři
.. sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve s.. .. z. l. II - přednáška [ZLPR0232p] Pracoviště: Stomatologická.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Sádra v zubní laboratoři 7.4.2016 kdokoli – Předměty/kurzy P.. ..klíčová slova: stomatologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sád.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry..

Automatická analýza moči
.. popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického v.. .. 27.10.2011 kdokoli – Pracoviště: Katedra laboratorních .. ..klíčová slova: biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová laboratoř..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory vý..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto roz.. .. z. l. II - přednáška [ZLPR0232p] Pracoviště: Stomatologická klinika Související články: Základní nástr..

Mikrobiologie on-line
.. půd, prohlídka ústavu, westernblot. Laboratoř on-line, kde je možno v reálném čase vidět zhot..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. pro Zubní lékařství [ZLVP0411] Pracoviště: Stomatologická klinika, Ústav patologické fyziologie, Ústav lé..

Gnatológia v prehľade
.. [Pr-ZL4] Protetika [Pr-ZL5] Pracoviská: I. stomatologická..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. Stomatologie - cvičení [VLST7X1c] Pracoviště: Stomatologická..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stan.. .. zubní lékařství - cvičení [ZLPZ041c] Pracoviště: Stomatologická..

Rozštěpové vady obličeje
.. IV - přednáška [ZLOR0944p] Pracoviště: Stomatologická klinika, Stomatologické výzkumné ce..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. pro Zubní lékařství [ZLVP0411] Pracoviště: Stomatologická klinika, Ústav patologické fyziologie, Ústav lé..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. III - přednáška [ZLOC0653p] Pracoviště: Stomatologická..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. technologie I - materiály [ZLPT0221] Pracoviště: Stomatologická..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].