Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Podklady pro prezentaci strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Integrované vedení dětských onemocnění (IMCI – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF je strategie, zaměřená na snížení úmrtnosti, nemocnosti a invalidizace dětí a rovněž na zlepšení jejich růstu a vývoje. V současnosti ji v různém rozsahu provádí více než 100 zemí s vysokou nebo střední kojeneckou úmrtností. Strategie IMCI má tři složky zaměřené na: 1) zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavními příčinami úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou klinické algoritmy pro léčbu hlavních příčin úmrtí dětí ve světě: průjmová onemocnění, pneumonie, malárie, spalničky a malnutrice. Pro země s vysokým výskytem HIV/AIDS vyvinuly WHO a UNICEF v roce 2006 verzi zahrnující i tuto problematiku.

 
autor: Eva Kudlová | 1.LF UK | disciplína: Infektologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Archiv e-learningových objektů, Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: IMCI, dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, malnutrice | příloh: 1 | zobrazeno: 6365x | publikováno: 21.11.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zhoubné nádory vulvy
.. věk nemocných, a tak musí být často léčebná strategie uzpůsobena celkovému stavu nemocné. V práci se z..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pr.. .. je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rú..

Komplexní léčba dekubitů
.. zejména na chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacie..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. přístup řízen na externím úložišti – Strategie léčby infekcí u kriticky nemocných 5.2.2010 pří..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 4.6.  Sumární statistika 4.7.  Strategie sumarizace a zviditelnění dat 4.8. &..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. (C)? c. Použít složky klinické otázky pro určení strategie vyhledávání Prvním krokem vyhledávání je použit..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].