Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Stres a adaptácia

Stres a adaptácia

Neuroendokrinná stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb.

Stres predstavuje všeobecne prítomný fenomén. Takmer každý jedinec sa denne stretáva s pôsobením stresorov, podnetov, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu. Aj keď sa môže zdať, že stres predstavuje niečo negatívne, samotná stresová reakcia je veľmi dôležitá v prípade, že organizmu hrozí nebezpečenstvo. Nebezpečným sa stres stáva vtedy, keď na organizmus pôsobí dlhodobo.

 
autor: Boris Mravec | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Stres, adaptácia | příloh: 1 | zobrazeno: 1887x | publikováno: 26.3.2018

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

TVT („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mechanizmu ženské močové trubice. Tato operace nekoriguje patologickou hypermobilitu uretry a neelevuje hrdlo močového měchýře, ale pooperační kontinenci zajišťuje mimo jiné i pomocí kolénkového zalomení na uretře, v místě implantované pásky, které nastává při stresovém manévru. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo v rámci krátkodobé hospitalizace.

 
autor: Gabriel Varga, Kamila Karmašová, Martin Hajný | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: inkontinence, TVT | příloh: 1 | zobrazeno: 13652x | publikováno: 8.9.2008 | poslední úpravy: 14.5.2012

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. Stresová inkontinence moči představuje závažný zdravotní a společenský problém. Operační úprava hypermobility a hypotonie uretry představuje optimální léčebný postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video presentuje uretropexi technikou „inside-out“ pomocí pásky TVTo.

 
autor: Atanas-Ivan Belkov, Martin Huser | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: inkontinence, TVT, TVTo | příloh: 1 | zobrazeno: 8655x | publikováno: 28.7.2009 | poslední úpravy: 29.9.2011

Mini-invasive treatment of stress urinary incontinence with tension free vaginal tape TVT-O

Mini-invasive treatment of stress urinary incontinence with tension free vaginal tape TVT-O

The insertion of a tension-free vaginal tape (TVT) under the urethra has become the golden standard in the treatment of stress urinary incontinence in women. Stress urinary incontinence represents serious medical and social problem. Surgical treatment of urethra hypermobility or hypotonia has become the optimal treatment option. Mini-invasive vaginal surgical approach is the most effective. This video shows vaginal urethropexis with tension free vaginal tape inserted to obturatory fossa by "inside-out" technique.

 
autor: Atanas-Ivan Belkov, Martin Huser, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimedia, Digital video | klíčová slova: urinary incontinence, TVT, TVTo | příloh: 1 | zobrazeno: 7389x | publikováno: 22.1.2010 | poslední úpravy: 4.12.2018

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrSc.FRCPsych, doplněný PPT prezentací, na téma Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění genetické informace vnějšími vlivy, vztahem časných traumat a působení stresu na lidskou psychopatologii.

 
autor: Cyril Höschl | 3.LF UK | disciplína: Lékařská genetika, Neurologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: stres, odolnost ke stresu, genom, mateřské chování | příloh: 9 | zobrazeno: 5716x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících zubních lékařů, neboť přímé ..

Metoda analýzy komet
.. nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu g.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých b..

Extrémní stavy
..klíčová slova: stres, nadmořská výška, potápění, gravitační přetížen..

How to study and not forget - Principles of brain-compatible learning
.. to concentrate without wasting time, how not to stress before a test or exam and many other practical.. ..klíčová slova: stres, memory, motivation, sleep, student, efectively..

Diabetická retinopatia
.. hrajú významnú rolu hyperglykémia, oxidačný stres, konečné produkty pokročilej glykácie, atď. Lieč..

Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia
.. uchovať, ako sa koncentrovať, neplytvať časom, nestresovať sa pred testom, či skúškou a mnoho iných prak.. ..klíčová slova: stres, pamäť, motivácia, spánok, študent, efektívne uče..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. sa objavujú v bunke ako odpoveď na vnútorný stres, ako je napr. vírusová infekcia či malígna tra..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. Wolfe dokázal, že po pôsobení mechanického stresu na kosť, kostné tkanivo mení štruktúru. Nemecký ..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. situacích videokamerou či fotoaparátem. Stresovým faktorem algoritmu je stejně jako v reálné si..

Topographical anatomy of limbs
.. takes only 2 semesters. Unfortunately, time stress makes students to focus on systematic anatomy..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. ošetření, a je předem návštěvou zbytečně stresován. Nebo pacient se systémovým onemocněním, kter..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. diagnostiky. Objasněno stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a neinvazivně. Popsáno vyh..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. faktorem, který zároveň působí jako reálný stresor. Provedení algoritmů umožňuje sledovat velké mn..

Výuková videa – urologie
..klíčová slova: stresová, TVT pásky, punkční epicystostomie, hyp..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. the time factor, which in fact works as a real stressor. Algorithms have been designed in a way that..

Základy biologické psychiatrie
.. vztažená k neuroplasticitě, neurotoxicitě, stresu, účinkům psychoaktivních látek (především antide..

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne
.. si systematický postup a algoritmické myslenie v stresových podmienkach je súčasťou nevyhnutných nete..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].