Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Josef Feit, Mojmír Moulis | LF MU | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: atlas, patologie, kostní dřeň | příloh: 1 | zobrazeno: 7622x | publikováno: 21.1.2010 | poslední úpravy: 2.2.2010

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20656x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10934x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová animace | příloh: 2 | zobrazeno: 10532x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 7.10.2019

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5607x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky.

Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgánové, ale také z pohledu klinicko-diagnostických dopadů. Vše s důrazem na představení vybraných procesů pokud možno v obecnější „biologické“ rovině. Každá kapitola je vybavena četnými schématy a obrazovou dokumentací.

 
autor: Milan Elleder, Jakub Sikora | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Onkologie, radioterapie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární patologie | příloh: 6 | zobrazeno: 9663x | publikováno: 16.11.2009 | poslední úpravy: 18.8.2011

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 13109x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou d.. .. krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odc.. ..a Křížková~autori.php?tid=75#Jana Jeriová, Monika H.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, gran.. ..klíčová slova: atopoeza, kostní dřeň, stromální a kmenové buňky ko.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, mo.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, mo.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, ery.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza,..

Postup při provádění trepanobiopsie
..ální učební po.. .. při provádění trepanobiopsie, délka videa 12 min. Tr.. .. jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histol.. .. od cytologického vyšetření lze histologie kostní dřeně posoudit buněčnost, přítomnost fibrózy, infi.. ..Andrea Janíková~autor-6-andrea-janikova#Jaroslav W.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atoonkologie,..

Jak úspěšně napravit neúspěch
..ady k.. ..ání otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat.. .. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících zubníc.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ácející zubní dř..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
..ální učební po.. .. (anglicky flow cytometry) je metoda, kterou lze.. .. program periferních kmenových buněk a kostní.. .. program periferních kmenových buněk a kostní dřeně.. ..artin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: cytometrie, hema..

Metody celulárních separací
..ální učební po.. .. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborec.. .. buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese sp.. .. buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese s.. ..artin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická separace, celulární te..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zd.. .. atlas histologie vzácných hematologických malignit .. .. články: Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. ..klíčová slova: atlas, patologie,..

Hypertextový atlas dermatopatologie
..ální učební po.. .. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Josef Feit, Hana.. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 .. .. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pat.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké p.. ..klíčová slova: ádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a p..

Metoda analýzy komet
..ální učební po.. ..a analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA je.. .. stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a prote.. ..a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, ox..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. atlas novorozenecké patologie je výuková a re.. .. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. ..klíčová slova: atologie, fetus, neonatální, novorozenec, t..

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
..akční vlákna se ve stomatologii používají nejen jak.. .. výplně a pulpálního krvácení při přímém překrytí dřeně.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atické gely, Retrakční vlákna, subgingivání výpln..

Kapitoly z ortopedie
..ální učební po.. .. detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. K.. .. poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v.. ..ard Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických a.. .. text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u postižení kon.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, n..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
..ato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované .. ..a.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, .. ..klíčová slova: cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a ..

Imunitní mechanismy
.. výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku vše.. .. zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získ.. ..a.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á imunita, antimikrobiální proteiny, komplement, i..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..ální učební po.. .. tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který by.. ..av Penka~autor-23070-miroslav-penka#Daniel.. ..a atlasu Základní taxonomii atlasu tvoří stromová s.. .. hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uvedených par.. .. odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) ukázky provádění nátěrů uká.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hem.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, h..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání zák.. .. buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj .. ..artin Liška~autori.php?tid=85#Jitka Ochotná, Petr P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, c..

Prezentácia antigénov
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..á imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých ant.. .. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými mol.. ..an.. ..ásadný rozdiel v rozpoznávaní antigénu alfa/beta T-.. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, sa .. ..klíčová slova: ácia antigénov, HLA, CD1, MR1, ..

Hypertextový atlas fetální patologie
..ální učební po.. ..Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem ko.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. ..ální patologie je samostatné odvětví patologie, kte.. .. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně.. ..klíčová slova: atologie, fetopatologie, fetus, neonatální, f..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
..ační w.. .. k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového a.. ..artin Krbec~autori.php?tid=115#Valér Džupa (.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel – – 8. Aseptické kostní nekrózy, entezopatie a šlachové záněty | 25.1.. ..klíčová slova: tra..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..áška zabývající se základy diagnostiky a léčby infe.. .. kdy se k fixaci do kosti používá kostní cement.. ..astislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: endoprotéza, komplikace,..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu n.. .. přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 sc.. ..áš Nedorost~autori.php?tid=20#Zbyněk Tonar, Věra To.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: alizované mikroskopické p..

Nekonvenčné T-lymfocyty
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Edukačné we.. .. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej pr.. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a .. ..an.. .. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej pr.. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama (g) delta (d) T-lymfocyty... ..klíčová slova: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1.. ..klíčová slova: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1..

Histologie
..ální učební po.. ..á skripta Histologie jsou moderním učebnicovým te.. .. Text členěný do sedmi kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zár.. .. Čížek~autor-179973-petr-cizek#Pavel Hurník, Milan Urík, T.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: cytologie, tkáň, pojivová tkáň, epitelová tkáň, svalová tkáň, ne..

Deprese, antidepresiva a membrány
..Archiv e-learningových .. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická m.. .. buněčných membrán a k průniku antidepresiv do buňky a interakcím s nitrobuněčnými elementy. Protože t.. .. Fiša.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, a..

Rohovka - 1.časť
..agogické .. ..ácia - klinický seminár V práci sa rozoberá ana.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Ivajlo .. ..a (cornea) – tvorí 2/6 plochy fibróznej v.. .. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, re.. ..klíčová slova: a..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
..agogické .. .. predstavujú heterogénnu populáciu a na základe roz.. .. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organ.. ..an.. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. .. .. príslušný cudzorodý antigén. Ide predovšetkým o bunky infikované vírusmi, nádorové a alogénne bunky. CT.. ..klíčová slova: subpopulácie, HLA-molekuly,..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové k.. ..a choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. ..an.. ..a choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým .. .. skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky sú na samom začiatku imunopatologických procesov .. ..klíčová slova: a kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, .. ..klíčová slova: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. publikace a autorská .. ..a je často diskutovaným pojmem a to zejména v ob.. .. hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení bi.. .. Jarkovský~autor-19-jiri-jarkovsky#Simona .. .. předloženého textu je ukázat celou šíři pojmu biodiverzita a zároveň před.. ..klíčová slova: a, statistické ..

Cytológia a všeobecná histológia
.. publikácie a autorské .. ..a "Cytológia a všeobecná histológia" pre.. .. obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dyn.. ..a Mechírová~autori.php?tid=216#Iveta Domoráková, Št.. .. vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli m.. ..klíčová slova: a, histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, .. ..álené Edičnou komisiou L..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. publikace a autorská .. .. třech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP la.. ..áš Kempný~autor-179996-tomas-kempny#Jakub H.. ..ární rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z po.. .. vzniká nasunutím měkkých tkání druhého prstu na kostní části palec zcela nový prst, velmi podobný pův.. ..klíčová slova: prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. ..an.. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. následne stimulujú parenchýmové mikrogliové bunky, ktoré produkciou svojich cytokínov (IL-12, I.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].