Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 39 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Rtg kostí – semiologie
.. kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg n.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, os.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, o.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny s..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný .. .. nervy Mozeček Obecná strukturální a funkční charakteristika hřbetní míchy Zev..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v je.. ..klíčová slova: skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zl.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení ..

Srdeční cyklus
.. křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.. .. srdečního cyklu. V levé části uvidíte mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  .. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek j..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..klíčová slova: intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené ..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. EKG Normální EKG Abnormality vlny P Změny sinusového rytmu Supraventrikulární arytmie T..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských arche..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..skeletu-a-kloubu-indikace .. ..skeletu-a-kloubu-indikace ..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. uživatel – – scintigrafie skeletu | 15.11.2010 17.37 MB registrovaný uživatel &..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších or..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. hypotéza. Alergény. Imunológia starnutia. Zmeny IS počas ..

Elektrokardiografie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – EKG a změny plazmatické koncentrace iontů 22.5.2015 217.2 KB ..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hr..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická al..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu moču, kate..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů ..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových sys..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v p..

Automatická analýza moči
.. leukocytů, erytrocytů, pH a hustoty. Barevné změny indikačních zón jsou vyhodnoceny reflexní fot..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji h.. .. obecně diferenciálně diagnostické roviny. Závěr: Změny ST segmentu na EKG jsou většinou spojovány s pr..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. č. 2: Časové trendy Tyto analýzy zobrazují změny incidence nebo mortality v čase. Dle nastavení j..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. V prílohe uvádzame výučbový film, v ktor.. .. spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. Pri ALK sa používa špeciálny tre..

Základy plastickej chirurgie
.. malignity, ale aj pacienti po resekcii tumorov skeletu s následnou rekonštrukciou vaskularizovaným ko..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a telovej osi 2..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. dřeně Post-teraupetické a post-transplantační změny hematopoézy Patologie kosti Ostatní poruchy ..

Prvá pomoc pre medikov
.. množstvo prehľadových článkov, aby predložené zmeny boli podložené najvyššou silou dôkazov. Dňa 18. ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].