Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12

Veřejné zdravotnictví
.. Světová zdravotnická organizace. Heslovitá struktura textu umožňuje, aby čtenář získal základní přehle..

Základy neurověd v zubním lékařství
..klíčová slova: systém, struktura,..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
..klíčová slova: aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formá..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. specifická incidence nebo mortalita) věková struktura - zastoupení pacientů v % dle věkových kategorií ..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
..STRUKTURA KURZU Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny založené ..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..Struktura atlasu Základní taxonomii atlasu tvoří stromová s..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. a tedy i volně zpřístupnit na webu. Rozsah a struktura atlasu Verze 2005.1 má textovou část v rozsahu 12..

Hypertextový atlas patologie
.. texty atlasu jsou ve formátu XML. Byla vytvořena struktura atlasu tak, aby bylo možné snadno vytvářet text a..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. jazykem i v českém akademickém prostředí. Struktura Systém je rozčleněn do jednotlivých anatomických ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbyt.. .. nervy Mozeček Obecná strukturální a funkční charakteristika hřbetní míchy ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů.. .. výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů..

Rtg kostí – semiologie
.. kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rt.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, ost..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].