Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok na poctu, že je posle.. .. sú českí lekári z Brna sa uvádza, že odstránenie týmusu u mladých psov vedie k poruchám telesného aj du.. ..klíčová slova: systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, týmus..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, .. .. do NK-bunkovej línie sa identifikovali aj v týmuse, kde vznikajú pod vplyvom IL-7; sú však funkčne ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. buniek. nTreg-lymfocyty sa vyvíjajú dreni týmusu ako nezávislá, samostatná populácia buniek. Výr..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. pre život, pri poruche ich diferenciácie v týmuse vzniká imunoproliferačná choroba viazaná na poh..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].