Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
autor: Jana Landsmanová | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: těhotenství, kardiovaskulární systém, chlopenní vady | příloh: 1 | zobrazeno: 2542x | publikováno: 13.1.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
autor: Adam Hudec, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Ultrasonografie | příloh: 1 | zobrazeno: 3158x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 8.3.2015

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.

 
autor: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: ektopického těhotenství | příloh: 1 | zobrazeno: 4737x | publikováno: 20.3.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a ji..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů u..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Poruchy vývoje Patologie vícečetného těhotenství: dvojčata Poruchy vývoje jednotlivých or.. ..klíčová slova: fetus, neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství,..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno. Stanovení kar..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..klíčová slova: fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].