Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. třetí, přepracované a doplněné vydání.

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Předkládaný studijní text shrnuje aktuální poznatky o epidemiologii, rizikových faktorech, klinické symptomatologii, diagnostice a léčbě většiny známých onkologických onemocnění včetně nádorů dětského věku a hematologických malignit. V obecné části jsou rovněž diskutovány mechanismy vzniku a vývoje nádorového onemocnění, histopatologie nádorů, hereditární nádorové syndromy, dostupné modality lokální i systémové onkologické léčby a řešení její toxicity, principy paliativní péče a v neposlední řadě i komunikační a psychologické aspekty péče o onkologicky nemocné. Zvláštní důraz je kladen na akutní stavy v onkologii a možnosti jejich řešení. Svým rozsahem text pokrývá většinu informací požadovaných ke složení zkoušky z předmětu Klinická onkologie na LF MU v Brně.

 
autor: Igor Kiss, Radim Němeček, Michael Doubek, Rostislav Vyzula a kol. | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, radioterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 11943x | publikováno: 7.6.2021 | poslední úpravy: 15.6.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Ob.. .. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým .. ..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, t.. ..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, ..

Základy elektrofyziologie srdce
.. a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elek..

Těhotenství a chlopenní vady
.. je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá po..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. přehled fluoroforů používaných v biomedicíně a třetí část je věnována popisu vybraných expe..

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čt..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. V..

Biologická psychiatrie
.. za sebou již máte zkoušku z farmakologie. Ve třetí a čtvrté části budete seznámeni se základními hyp..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buň..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. je věnována historii vědeckých výpočtů a ve třetí kapitole jsou shrnuty technologie a jejich..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. konkrétní příklady jednotlivých typů publikací. Třetí část manuálu obsahuje rozbor nejčastějších typů c..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. hematomu, endoskopickou ventrikulostomii třetí komory, funkční testy u normotenzního hy.. .. pro nález chronického subdurálního hematomu. Třetí video dokumentuje implantaci zevní komorové d.. ..klíčová slova: makroadenom, hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory,..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. a jsou také ukázány některé návrhové metody. Třetí kapitola se věnuje kumulačním technikám pro zvý..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. bez nutnosti zaměstnat operatérovi obě ruce. Třetí video demonstruje případ pacientky s..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..   Literatúra Čihák, Radomír. Anatomie 3. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].