Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Databázy v MS Access
..klíčová slova: tabuľka, formulár, filter, dotaz, ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. mortality zvolené diagnózy. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto jednotkách: absolutní ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. struktury pro příklad vyšetření hlavy ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Příklad struktury archivu n..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. v ľavom hornom rohu, pod ňou stručný text a tabuľka s prehľadnými údajmi. Na pravo od textu a ta..

Ošetrovateľstvo
.. princípy a fázy EBP. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V dr..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím p..

Základy farmakoekonomiky
.. v praxi. Text je doplněn několika obrázky a tabulkami za účelem usnadnění orientace v tématu. Mate..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. starostlivosti. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi od..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi od..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].