Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 14

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni
..klíčová slova: terapeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zku.. ..klíčová slova: výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zk..

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství
.. záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a ri..

Chirurgie štítné žlázy
.. štítné žlázy je náročný výkon, který vyžaduje od chirurga zkušenost, tr..

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus
.. nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých fa..

Postup při provádění sternální punkce
.. min. Sternální punkce je jednoduchý diagnostický výkon, jehož cílem je získání dostatečného množství asp..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. překrytí dřeně je v praxi často vnímáno jako výkon se značně nejistou prognózou. V článku je na dvou..

Metody celulárních separací
.. cílových buněčných populací pro diagnostické i terapeutické účely. Specifické buněčné populace (např. hemato..

Automatický analytický systém MODULAR
.. Existující podobná řešení přinášejí vysoký výkon, spojení různých technologií a odstranění ruční m..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umo..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, .. .. a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh v..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. a interakcím s nitrobuněčnými elementy. Protože terapeutické účinky antidepresiv se projevují až po delší době..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých fa..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. homeostázy oxidu dusnatého a jeho potenciálne terapeutické využitie v klinickej ..

Cévní chirurgie
.. jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují chirurgický a radiologický end..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. trende, je podstatné vyvinúť nové efektívne terapeutické postupy pre tie malígne ochorenia, ktoré s..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí ..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. prsu a její identifikace během chirurgického výkonu. Ve výukovém filmu Mini-invazivní radiačně navi.. ..klíčová slova: karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigo..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so z.. .. rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na ped.. .. študovať výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
..klíčová slova: vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální d..

Základy anesteziologie
.. který se tak může plně soustředit na prováděný výkon. Anesteziolog v průběhu anestezie plně zajišťuje .. .. uživatel – Anestezie u intrakraniálních výkonů 5.12.2007 5.33 MB registrovaný uživatel – ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace mož.. .. ilustrace možností vlastního operačního výkonu z hlediska prostorové představy blízké reálné op.. .. důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace mož.. .. předávání aktuálních informací během operačních výkonů. Oba operační sály jsou zasíťované LAN nemocn..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. Jedná se o operační techniku (základní výkony v neurochirurgii), trepanaci chronického .. .. či neprasklých) zahrnují observaci nebo různé terapeutické techniky, jako je mikrochirurgická technika, .. .. technika, základní výkony v neurochirurgii Autoři: Marek Sova, Pavel ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. karcinomu se kromě stagingového rozsahu výkonu přidává i odstranění orgánů či částí orgánů makr..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. nebyly zpracovány, a o podrobné diagnostické a terapeutické materiály. Hlavní úsilí bude zaměřeno na rozpr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].