Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

termoterapie

Termoterapie

Termoterapie je část fyzikální terapie, kdy teplo do organizmu přivádíme, což se nazývá pozitivní termoterapie a nebo teplo odvádíme, ochlazujeme tělo a jedná se o negativní termoterapii.
Termoterapii používáme např. pro prevenci poruch funkcí a nemocí, pro vlastní léčení nebo také pro zvýšení efektivity fyzioterapeutických postupů, např. před LTV, masáží, před redresí, trakcí, pro zmírnění bolesti, pro relaxaci, pro ovlivnění pojiva atd.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 1

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..ální učební po.. .. tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který by.. ..av Penka~autor-23070-miroslav-penka#Daniel.. .. zařízení, tj. především projektorů pro kontaktní formu výuky. V rámci dalšího vývoje softwaru se p.. ..a atlasu Základní taxonomii atlasu tvoří stromová s.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hem..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].