Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je založen na detekci značeného oxidu uhličitého, který vzniká štěpením substrátu - močoviny enzymem, ureázou, která je jako povrchový protein produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant je tzv. Evropský standardní protokol.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea, Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea | příloh: 1 | zobrazeno: 7859x | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 16.2.2013

Zkušební testy z pediatrie

Zkušební testy z pediatrie

Studenti mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, proporcionálně namíchaných. Po každém dalším spuštění se kombinace otázek a správnost odpovědí automaticky vygeneruje znova. Zkušební test je založen na metodě „multiple choice“, kdy student vybírá ze 4 možných odpovědí. Správná může být 1 nebo všechny čtyři. Časový limit pro splnění testu je 20 minut. Silnou stránkou testu je, že student může test několikrát opakovat, ale v důsledku generovaných změn složení odpovědí na danou otázku vede ke kreativnímu myšlení, nikoliv k memorování. Po vyhodnocení výsledku testu se zobrazí správné odpovědi. Jakékoliv pochybnosti může student v průběhu 4-týdenní studijního bloku konzultovat s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otázek. Připravujeme obsahovou integraci s podobnými testy na jiných LF.

 
autor: Vladimír Mihál, Zapletalová Jiřina | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Pediatrie, Testy | příloh: 1 | zobrazeno: 14249x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 8936x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 11002x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, Cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 21910x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 1493x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Funkční testy u normotezního hydrocefalu

Funkční testy u normotezního hydrocefalu

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, kdy je dilatace komorového systému doprovázena poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné příznaky. Proto byly do klinické praxe zavedeny funkční testy, které se využívají při diagnostice a předpovědi efektu případné zkratové operace. Používají se nejčastěji tři testy. Tzv. tap test, tj. lumbální punkce s odpuštěním 30-50 ml mozkomíšního moku. Při zlepšení klinického stavu po odpuštění mozkomíšního moku je pak pacient indikován k operaci. Dále lumbální infuzní test, který testuje schopnost vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. Třetím testem je zevní lumbální drenáž, při které se po dobu 3-5 dní odpouští mozkomíšní mok, a při zlepšení klinického stavu se pacient indikuje k operaci. Testy se mohou používat jednotlivě nebo kombinovaně, například lumbální infuzní test a zevní lumbální drenáž.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 1738x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 75 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
..Test z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k p.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence test z chemie | 28.8.2010 kdokoli – –.. ..klíčová slova: test, chemie, příjímací řízení, dentální hygienis..

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)
.. their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct.. .. 79.57 MB registered user – – test, questions - radiology of GIT | 7.3.2011 46.07.. ..klíčová slova: gastrointestinal tract, imaging methods, patological findings..

Imaging methods of urinary tract
.. their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct.. .. 32.08 MB registered user – – test, questions -imaging methods of urinary tract |..

Computed tomography - CT
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 2.65 MB registered user – – Test-Questions CT | 3.3.2011 49.5 KB registered user..

Psychiatry
.. Forensic Psychiatry; Psychoactive Drugs. Test of knowledge.. ..klíčová slova: personality disorders, substance abuse, test..

Radiology of bones – basic patterns
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 6.37 MB registered user – – Test-Questions Bones | 3.3.2011 72 KB registered user..

Obecná psychopatologie
.. Součástí výukového materiálu je znalostní test. .. .. 5.12.2009 2.08 MB registrovaný uživatel – Test-Obecná psychopatologie 5.12.2009 40.82 KB ..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpo.. .. 62.68 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody GIT | 7.3.2011 1.. ..klíčová slova: gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nál..

Imaging methods of liver and biliary tract
.. complications. It also includes a set of test.. .. 31.03 MB registered user – – test, questions - imaging methods of liver and..

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 1.61 MB registered user – – Test Questions - Dynamic X – ray methods, X – ray con..

Radiological Imaging Methods
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 4.67 MB registered user – – Test - Questions Radiological Imaging Methods |..

Rtg kostí – semiologie
.. K programu je připojen kontrolní multiplechoice test. .. .. 6.42 MB registrovaný uživatel – – test - otázky kosti | 3.3.2011 74 KB registrovaný u..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FO.. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, j.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku .. ..klíčová slova: zátěžový test..

Ultrasonography
.. 52.21 MB registered user – – test, questions - ultrasonography | 7.3.2011 41.19 KB..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. 28.26 MB registrovaný uživatel – – test, otázky -zobrazovací metody uropoetického traktu ..

Krevní skupiny
..klíčová slova: skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test..

Ultrasonografie
.. zdravotních oborů. Prezentace je doplněna testovými otázkami s uvedením správných odpo.. .. 55.39 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - ultrasonografie | 26.5.2012 33.48 KB ..

Výpočetní tomografie - CT
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice test.. .. 2.54 MB registrovaný uživatel – – test - otázky CT | 3.3.2011 71 KB registrovaný u..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pr.. .. 49.72 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody jater a žlučových ce..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice test.. .. 1.65 MB registrovaný uživatel – – test - otázky RTG metody dynamické, RTG kontrastní lá..

Psychoterapie
.. Psychoterapie 5.12.2009 3.85 MB kdokoli – Test-Psychoterapie 5.12.2009 110.48 KB registrovaný ..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
..klíčová slova: sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, p..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na test znalostí na základě databáze otázek a odpovědí po..

Biologická psychiatrie
.. psychiatrie 5.12.2009 13.22 MB kdokoli – Test Biologická psychiatrie 5.12.2009 64.68 KB ..

Radiologické zobrazovací metody
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu. .. .. 4.69 MB registrovaný uživatel – – test- otázky | 6.2.2011 77.5 KB registrovaný uživatel ..

Automatic urinalysis
.. One millilitre of urine is imbibed from a test-tube and pipetted out into ten indication zones..

Neurologické vyšetření norma
.. Mini Mental State Examination, Krátký test kognitivních funkcí), kognitivní schopnosti (a..

Fyzická mobilita a imobilita
.. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cvičenie, pasívne cvičenia, akt..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. and tissues and is divided into 2 parts. A test consisting of 5 questions follows each part. If.. .. cells and tissues and is divided into 2 parts. A test consisting of 5 questions selected randomly from..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].