Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je založen na detekci značeného oxidu uhličitého, který vzniká štěpením substrátu - močoviny enzymem, ureázou, která je jako povrchový protein produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant je tzv. Evropský standardní protokol.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea, Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea | příloh: 1 | zobrazeno: 8185x | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 16.2.2013

Zkušební testy z pediatrie

Zkušební testy z pediatrie

Studenti mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, proporcionálně namíchaných. Po každém dalším spuštění se kombinace otázek a správnost odpovědí automaticky vygeneruje znova. Zkušební test je založen na metodě „multiple choice“, kdy student vybírá ze 4 možných odpovědí. Správná může být 1 nebo všechny čtyři. Časový limit pro splnění testu je 20 minut. Silnou stránkou testu je, že student může test několikrát opakovat, ale v důsledku generovaných změn složení odpovědí na danou otázku vede ke kreativnímu myšlení, nikoliv k memorování. Po vyhodnocení výsledku testu se zobrazí správné odpovědi. Jakékoliv pochybnosti může student v průběhu 4-týdenní studijního bloku konzultovat s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otázek. Připravujeme obsahovou integraci s podobnými testy na jiných LF.

 
autor: Vladimír Mihál, Zapletalová Jiřina | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Pediatrie, Testy | příloh: 1 | zobrazeno: 15074x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 9266x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 11002x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, Cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 22557x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 2152x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 81 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
..Test z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k p.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence test z chemie | 28.8.2010 kdokoli – –.. ..klíčová slova: test, chemie, příjímací řízení, dentální hygienis..

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)
.. their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct.. .. 79.57 MB registered user – – test, questions - radiology of GIT | 7.3.2011 46.07.. ..klíčová slova: gastrointestinal tract, imaging methods, patological findings..

Imaging methods of urinary tract
.. their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct.. .. 32.08 MB registered user – – test, questions -imaging methods of urinary tract |..

Computed tomography - CT
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 2.65 MB registered user – – Test-Questions CT | 3.3.2011 49.5 KB registered user..

Psychiatry
.. Forensic Psychiatry; Psychoactive Drugs. Test of knowledge.. ..klíčová slova: personality disorders, substance abuse, test..

Radiology of bones – basic patterns
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 6.37 MB registered user – – Test-Questions Bones | 3.3.2011 72 KB registered user..

Obecná psychopatologie
.. Součástí výukového materiálu je znalostní test. .. .. 5.12.2009 2.08 MB registrovaný uživatel – Test-Obecná psychopatologie 5.12.2009 40.82 KB ..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpo.. .. 62.68 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody GIT | 7.3.2011 1.. ..klíčová slova: gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nál..

Imaging methods of liver and biliary tract
.. complications. It also includes a set of test.. .. 31.03 MB registered user – – test, questions - imaging methods of liver and..

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 1.61 MB registered user – – Test Questions - Dynamic X – ray methods, X – ray con..

Radiological Imaging Methods
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 4.67 MB registered user – – Test - Questions Radiological Imaging Methods |..

Rtg kostí – semiologie
.. K programu je připojen kontrolní multiplechoice test. .. .. 6.42 MB registrovaný uživatel – – test - otázky kosti | 3.3.2011 74 KB registrovaný u..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FO.. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, j.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku .. ..klíčová slova: zátěžový test..

Ultrasonography
.. 52.21 MB registered user – – test, questions - ultrasonography | 7.3.2011 41.19 KB..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. 28.26 MB registrovaný uživatel – – test, otázky -zobrazovací metody uropoetického traktu ..

Krevní skupiny
..klíčová slova: skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test..

Ultrasonografie
.. zdravotních oborů. Prezentace je doplněna testovými otázkami s uvedením správných odpo.. .. 55.39 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - ultrasonografie | 26.5.2012 33.48 KB ..

Výpočetní tomografie - CT
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice test.. .. 2.54 MB registrovaný uživatel – – test - otázky CT | 3.3.2011 71 KB registrovaný u..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pr.. .. 49.72 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody jater a žlučových ce..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice test.. .. 1.65 MB registrovaný uživatel – – test - otázky RTG metody dynamické, RTG kontrastní lá..

Psychoterapie
.. Psychoterapie 5.12.2009 3.85 MB kdokoli – Test-Psychoterapie 5.12.2009 110.48 KB registrovaný ..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
..klíčová slova: sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, p..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na test znalostí na základě databáze otázek a odpovědí po..

Biologická psychiatrie
.. psychiatrie 5.12.2009 13.22 MB kdokoli – Test Biologická psychiatrie 5.12.2009 64.68 KB ..

Radiologické zobrazovací metody
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu. .. .. 4.69 MB registrovaný uživatel – – test- otázky | 6.2.2011 77.5 KB registrovaný uživatel ..

Automatic urinalysis
.. One millilitre of urine is imbibed from a test-tube and pipetted out into ten indication zones..

How to study and not forget - Principles of brain-compatible learning
.. without wasting time, how not to stress before a test or exam and many other practical tips. By..

Neurologické vyšetření norma
.. Mini Mental State Examination, Krátký test kognitivních funkcí), kognitivní schopnosti (a..

Fyzická mobilita a imobilita
.. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cvičenie, pasívne cvičenia, akt..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].