Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Biostatistika
.. medicíně, deskriptivímí statistickými metodami, testováním hypotéz, analýzou rozptylu ANOVA, Bonferonniho a.. .. deskriptivímí statistickými metodami, testováním hypotéz, analýzou rozptylu ANOVA, Bonferonniho a .. .. – Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Testování hypotéz I | 13.12.2009 430.58 KB registrovaný u.. .. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Testování hypotéz I | 13.12.2009 430.58 KB registrovaný uživatel &..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popisná .. ..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popisná sta..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. s několika zajímavými pojmy týkajícími se testování in vitro - a to např. s pojmem 3D kultury (tří d..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických v.. ..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické testování..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a nep.. .. výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti .. .. Práca s medicínskymi údajmi, formulovanie hypotéz (problémové učenie) [MUDr. Jaroslav Rosenberger, ..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. ako napríklad formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich s..

Základy biostatistiky
.. možno v souladu s výkladem v kurzech procvičovat testování hypotéz pomocí parametrických testů (makro zah.. .. s výkladem v kurzech procvičovat testování hypotéz pomocí parametrických testů (makro zahrnuje test ..

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online
.. viacerými oceneniami.   PROGRAM KURZU Testovanie štatistických hypotéz Aplikácia štatistického .. .. PROGRAM KURZU Testovanie štatistických hypotéz Aplikácia štatistického testovania vo výskume a..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. dat 4.8.  Provádění odhadů 4.9.  Testy hypotéz – úvod 4.10. Předpoklady a pojmy s..

Virtuální mikroskopický atlas
.. pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem F.. .. Něco jako test? Ano. Systém umožňuje samotestování. Na stránkách patologie a histologie je nad s..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. Principem je vzbuzení pacienta během operace a testování funkcí, které chceme zachovat.   S..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. kontrolovaná studie tou nejlepší metodou k testování dané hypotézy a pokud studie nebyla r.. .. Metody: 1. Proč byla studie provedena a jakou hypotézu autoři testovali? Úvodní věty výzkumné práce by ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].