Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 11002x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012

testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, Cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 21910x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Histologie
.. ilustrací. Součástí textu jsou rovněž testové otázky s možností okamžitého vyhodnocení výsle.. .. ilustrací. Součástí textu jsou rovněž testové otázky s možností okamžitého vyhodnocení výsl..

Výpočetní tomografie - CT
.. vyšetření. K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice.. .. MB registrovaný uživatel – – test - otázky CT | 3.3.2011 71 KB registrovaný uživatel &..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
.. použitím. K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice.. .. MB registrovaný uživatel – – test - otázky RTG metody dynamické, RTG kontrastní látky a vy..

Radiologické zobrazovací metody
.. projekcí. K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice.. .. MB registrovaný uživatel – – test- otázky | 6.2.2011 77.5 KB registrovaný uživatel – ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. Nejvíce jsou zastoupeny tzv. multiple choise otázky, kdy je uživateli nabídnuto několik odpovědí, při..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. MB registrovaný uživatel – – test, otázky -zobrazovací metody uropoetického traktu | 7..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. prekryštalizovanie jodidu olovnatého, kontrolné otázky. Kyseliny a zásady - určenie pH acidobázickými ..

Ultrasonografie
.. MB registrovaný uživatel – – test, otázky - ultrasonografie | 26.5.2012 33.48 KB..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody GIT | 7.3.2011 19.61 KB ..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody jater a žlučových cest | 7.3..

Rtg kostí – semiologie
.. MB registrovaný uživatel – – test - otázky kosti | 3.3.2011 74 KB registrovaný uživatel &..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvič..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. záver; užitočné internetové odkazy; kontrolné otázky a úlohy a bibliografické o..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. kliniku v mysli nejedného človeka často vyvstanú otázky zmyslu života a smrteľnosti. Túto tému som sa roz..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického h..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. studenty, jejichž disertační práce zahrnuje otázky sexuality psychicky..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. kašľa sa nepodarilo odpovedať na všetky otázky patofyziológie a terapie kašľa. Učebné texty sú u..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. formou krátkého úvodu následovaného odpověďmi na otázky podrobněji rozebírá problematiku autorského prá..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. 327.11 KB ktokoľvek – – 12. Morálne otázky, ktoré súvisia so začiatkom ľudského života 15.2..

Webináre z internej medicíny
.. otázok prednášajúcim, ako aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z p..

Mikrobiologie on-line
.. na závěr každého tématu jsou zařazeny kontrolní otázky. Výukové videoklipy zachycující témata: aglu..

Nervus vagus
.. môžu poskytnúť aspoň čiastočnú odpoveď na tieto otázky.  Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prís..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání nejlepšího dostupného d.. .. K tomu slouží speciálně postavené klinické otázky ve formátu PICOT.   2 PROCES A FÁZE EBP V O..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. jednotlivým kapitolám sú vypracované kontrolné otázky za účelom podpory samoštúdia. Kontrolný test umož..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále do..

Webináre z kardiológie
.. otázok prednášajúcim, ako aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z p..

Virtuální mikroskopický atlas
..Otázky a odpovědi Jaký software potřebuji k pr..

eOtorinolaryngologie
.. čím a kdy vyplachovat horní cesty dýchací 16 Otázky HK. Kde hledat v eORL? Poznámky: 21. ..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. otázek využíváme nejvíce výběrové a přiřazovací otázky, méně další typy otázek jako např. přesná odpověď..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].