Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Epitelová tkáň

Epitelová tkáň

 Vážení studenti, do rukou se Vám dostalo nově vzniklé výukové dílo, jehož obsahem jsou základy o epitelové tkáni. Dílo je doplněné o barevně zpracovaná schémata a mikrofotografie. Tato příručka vznikla jako pracovní sešit pro výuku zdravotních laborantů na Západočeské univerzitě v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodušenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Věřím, že Vám bude příručka ve studiu nápomocná.

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Epitelová tkáň | příloh: 1 | zobrazeno: 892x | publikováno: 2.12.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání

Projekt se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 schématy a 7 mikrosnímky. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Lukáš Nedorost, Zbyněk Tonar, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana Hecová, Jitka Kočová, Pavel Fiala, Jaroslav Slípka | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: nedemineralizované mikroskopické preparáty | příloh: 1 | zobrazeno: 6301x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Tento studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a přírodovědně zaměřených fakult, kteří chtějí získat nové vědomosti v oblasti obecných základů kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 kapitol, ve kterých jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy buněčných kultur, popis jejich růstového cyklu, proliferace či diferenciace. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových linií z American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, U.S.A.

 
autor: Jiří Hatina, Michaela Kripnerová | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: tkáňové techniky, tkáňové kultury, buněčné linie | příloh: 1 | zobrazeno: 3202x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie.

 
autor: Jana Dumková | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: elektronová mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 1394x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 2.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 42 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Histologie
.. kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zároveň se jedná o pu.. ..klíčová slova: cytologie, tkáň, pojivová tkáň, epitelová tkáň, svalová tkáň, ner..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výu.. ..klíčová slova: tkáň, metoidy..

Obecná histologie
.. mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámi.. ..klíčová slova: tkáň, tělní t..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. své vysoké osmolalitě nasává vodu z okolních tkání a dochází tak k výraznému nárůstu objemu patolo..

eOtorinolaryngologie
.. ORL 15.22 Metody lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných tělísek 15.23 Atelektáza paranaz..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen pro baka..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou anal..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. rovnaký imunofluorescenčný nález v renálnom tkanive. Aj vzácne pozorovania simultánneho výskytu SH..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkán.. ..klíčová slova: břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkán..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. priestoru, čo môže viesť nielen ku zväčšeniu tkanív a orgánov, ale i k poruche ich funkcie. Náhly v..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáňové regulace, ale připouští možnost bakteriální sp..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje det..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který ..

Nukleární medicína v onkologii
.. kdy se radioaktivní indikátor hromadí v nádorové tkáni ve vyšší koncentraci než v okolní tkáni. Tato ra..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. pórov 400μm sa používa ak granulačné tkanivo prerastá do čiernej špongie, alebo ak pacient ..

Cytológia a všeobecná histológia
.. schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dynamickej súvislosti pop.. .. - Histologická technika - Cytológia - Epitelove tkanivo - Väzivo - Chrupka - Kostné tkanivo - Svalové .. ..klíčová slova: histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, kostné tkanivo, svalové tk..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence korunky, ..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy z..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. karyotyp z choriových klků, extraembryonální tkáně, která je součástí placenty a pochází z plodov..

Nádory spojovky
.. nádory; nádory hematopoetického a lymfatického tkaniva; nádory spojovky sekundárne (metastatické); ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. uzlinách, kým druhá, väčšia, časť sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a .. .. a vykonávanie svojej efektorovej funkcie v tkanivách. Gama/delta T-lymfocyty predstavujú s..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. vycestovať v prípade potreby do rôznych orgánov tkanív a tam likvidovať či už vírusom infikované alebo..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické v..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také úč..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. vytvára rohovkový terč tak z darcovského tkaniva ako aj z tkaniva príjemcu. Femtosekundové l..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. Rohovka bola prvé úspešne transplantované tkanivo v humánnej medicíne, ktorú vykonal Dr. Zirm v ..

Magnetická rezonance
.. nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda p..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujen..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. funkčných abnormalít komôr Hodnotenie kvality tkaniva myokardu a jeho viabilty Hodnotenie..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třetího r..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].