Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Tento studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a přírodovědně zaměřených fakult, kteří chtějí získat nové vědomosti v oblasti obecných základů kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 kapitol, ve kterých jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy buněčných kultur, popis jejich růstového cyklu, proliferace či diferenciace. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových linií z American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, U.S.A.

 
autor: Jiří Hatina, Michaela Kripnerová | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: tkáňové techniky, tkáňové kultury, buněčné linie | příloh: 1 | zobrazeno: 2963x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 10795x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 47

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ús..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáňové regulace, ale připouští možnost bakteriální spolu..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Cévní chirurgie
.. otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní v..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
.. převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost bl..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video pre..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kon..

Aplikácia injekcií
.. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou doku..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení ope.. .. úvod do problematiky neurochirurgické operační techniky s vysvětlením specifik vybavení ne..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Automatický analyzátor AxSYM
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Nukleární medicína v onkologii
.. je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko z.. .. a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních scintilačních kame..

Psychoterapie
.. asi 440 psychoterapeutických škol. Jednotlivé techniky i přístupy těchto škol se někdy značně liší, nicm..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
..klíčová slova: Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PE..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické p..

Automatický analytický systém MODULAR
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy po.. ..klíčová slova: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a po..

Automatizace v klinické biochemii
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným ko..

Komplexní léčba dekubitů
..klíčová slova: proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové ..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie ..

Automatická analýza moči
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. Ústav lékařské biochemie, Oddělení výpočetní techniky..

Príprava a aplikácia liekov
.. aplikácia liekov na kožu, špeciálne aplikačné techniky vybraných dermatologik, aplikácia liekov per r..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].