Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

transkraniálna magnetická stimulácia

Transkraniálna magnetická stimulácia

Táto práca prináša pohľad na základný princíp fungovania TMS pri stimulácii motorického kortexu u človeka. Predkladá možnosti využitia tejto metódy v klinickej praxi pri diagnostike ochorení na úrovni motorického systému (odhalenie subklinického postihnutia na úrovni kortikospinálnych dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby).
Súčasťou práce sú praktické odporúčania, ako správne postupovať pri samotnom vyšetrení motorických evokovaných potenciálov (MEP), ktoré konkrétne parametre má význam u jednotlivých ochorení vyšetrovať, čo by mohlo byť prínosné najmä pre lekárov.
Študenti môžu lepšie pochopiť fungovanie motorického systému u človeka a dozvedia sa o možnosti jeho posúdenia pomocou TMS.
Pre vedeckých pracovníkov práca prináša množstvo podnetných informácií o využití jednotlivých metodík a paradigiem TMS pri skúmaní mozgových funkcií a plasticity CNS, ktoré by im mohli byť inšpiráciou pre ich ďalšie vedecké smerovanie.

.

 
autor: Monika Turčanová Koprušáková | JLF UK v Martine | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: transkraniálna magnetická stimulácia, TMS | příloh: 4 | zobrazeno: 933x | publikováno: 29.12.2019

magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonanční tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obrovský rozvoj a získala přednostní postavení v oboru zobrazovacích metod. Její nespornou výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také jen velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá základní historická fakta a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní době. Popisuje fyzikální principy, které vedou ke vzniku obrazu v průběhu MR a jeho rekonstrukci (mimo specializované počítačové metody). Dále se věnuje základnímu přístrojovému vybavení pro magnetickou rezonanci a modifikacím této metody, které byly v posledních letech vyvinuty pro lepší analýzu a zobrazení patologických afekcí postihující lidské tělo. Text je určen pro studenty lékařské fakulty, kteří mají o tuto problematiku zájem, případě jako doplňkový text pro možná lepší pochopení problematiky v přípravě ke zkoušce z radiologie a zobrazovacích metod.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazovací metoda | příloh: 1 | zobrazeno: 4521x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 9.10.2014

magnetická rezonance - neuroradiologie

Magnetická rezonance - neuroradiologie

Prezentace je určena pro studenty se zájmem o neuroradiologii a lékaře. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malformace (ICM), záněty mozku, ložiskové procesy v BH, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity. Zvláštní pozornost je věnována degenerativní změnám páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typické obrazy při pooperačních komplikacích výhřezu disku v bederní krajině (FBSS) a při nádorech míchy a páteře (včetně metastáz).

 

magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a seznamuje studenty se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoušce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování znalostí studentů se zájmem o radiologii.

 
autor: Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamografie | příloh: 1 | zobrazeno: 8590x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. Počítačová tomografia perspektíva. Magnetická rezonancia. Osteodenzitometria. Ultrasonografia... ..klíčová slova: tomografia, magnetická rezonancia, osteodenzitometria, ultrasonografia,..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené z.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance,..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
..klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazení tenzorů difuze, t..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zo.. ..klíčová slova: skleróza, diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální di..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
..klíčová slova: hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (e..

Obecná a speciální psychiatrie
.. uživatel – Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 21.12.2007 51.5 KB registrovaný ..

Prezentácia antigénov
.. buniek a aktivujú ich. Výsledkom môže byť ich stimulácia, čo spôsobí masívne uvoľnenie cytokínov (IL-1, IF..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. • vzostup teploty v rane • mechanická stimulácia buniek granulačného tkaniva Vlhké prostredie ra..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].