Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Josef Feit, Mojmír Moulis | LF MU | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: atlas, patologie, kostní dřeň | příloh: 1 | zobrazeno: 7622x | publikováno: 21.1.2010 | poslední úpravy: 2.2.2010

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20656x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10934x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová animace | příloh: 2 | zobrazeno: 10532x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 7.10.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Postup při provádění trepanobiopsie
.. jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histol.. .. od cytologického vyšetření lze histologie kostní dřeně posoudit buněčnost, přítomnost fibrózy, infi..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odc.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, ery.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza,..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících zubníc..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.. ..klíčová slova: cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. program periferních kmenových buněk a kostní.. .. program periferních kmenových buněk a kostní dřeně..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. články: Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pat.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké p..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie ..

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
.. výplně a pulpálního krvácení při přímém překrytí dřeně..

Kapitoly z ortopedie
.. poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v.. .. text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u postižení kon..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uvedených par.. .. odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) ukázky provádění nátěrů uká.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, h..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. uživatel – – 8. Aseptické kostní nekrózy, entezopatie a šlachové záněty | 25.1..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. kdy se k fixaci do kosti používá kostní cement..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 sc..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, inte..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. vzniká nasunutím měkkých tkání druhého prstu na kostní části palec zcela nový prst, velmi podobný pův..

Hypertextový atlas patologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pat.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].