Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Extrémní stavy

Extrémní stavy

Extrém či extrémní, je termín, který označuje nějakou krajnost, výstřednost či mimořádnost, tedy něco, co vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou přináší život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen přizpůsobit se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vysokého tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: extrém, stres, nadmořská výška, potápění, gravitační přetížení, stav beztíže, teplota | příloh: 1 | zobrazeno: 3052x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 2.10.2014

Akutní stavy v neurochirurgii

Akutní stavy v neurochirurgii

V současné době je neurochirurgická tématika rozptýlena do několika předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v neurochirurgii. Cílem dokumentu je praktický pohled na urgentní stavy v neurochirurgii, se kterými se může setkat lékař nejrůznějších specializací , a které vyžadují akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického deficitu nebo ohrožení života nemocného. Autoři rovněž v poznámkách prezentují praktický pohled na základní atypické rysy klinického nebo radiologického obrazu vybraných neurochirurgických urgentních stavů, které mohou vést k diagnostickým potížím, neadekvátní volbě léčebného postupu nebo oddálení neurochirurgické konzultace. Právě tento praktický pohled postavený na ilustrativních kasuistikách doplňuje poznatky, které studenti získávají při výuce chirurgie, neurologie, urgentní medicíny a v menší míře i jiných oborů.

 
autor: Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Pavel Cejpek, Ivo Říha, Radim Jančálek | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Neurochirurgie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: Akutní neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární neurochirurgie | příloh: 1 | zobrazeno: 9015x | publikováno: 2.9.2011 | poslední úpravy: 3.1.2012

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4588x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupr.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hemofilický progra..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Alergické stavy a imunológia 9.4.2008 3.49 MB ktokoľvek – &..

Problematika transformácií leukoplakií
.. lokalizáciu. Medzi najčastejšie prekancerózne stavy patria homogénna leukoplakia, škvrnitá le.. ..klíčová slova: prekancerózne stavy,..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zk..

Koagulace v kostce
..klíčová slova: APTT, INR, trombofilní stavy..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
.. hypernatremie, hypovolemie a edémové stavy..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlý..

Výukové materiály - první pomoci
.. první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, me.. .. První pomoc v tělesné výchově (neúrazové stavy, úrazy v tělesné výchově) Úrazy elektrickým proud..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. postižení kyčle. Dalšími indikacemi jsou stavy po zlomeninách v oblasti kyčelního kloubu, ať už ..

Urgentná medicína pre medikov
.. krvácania Najdôležitejšie životohrozujúce stavy Šok Dýchavica a dychová nedostatočnosť Mana..

Neurologické vyšetření norma
.. Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozk..

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
.. nemocné. Zvláštní důraz je kladen na akutní stavy v onkologii a možnosti jejich řešení. Svým rozs..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. choroby (Fuchsova dystrofia), poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej tra.. .. napríklad degeneratívne choroby, poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej tra..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. zabývá epidemiologií, patofyziologií, klinickými stavy, léčbou a následnou rehabilitační péčí termick..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. přístup řízen na externím úložišti – Stavy vedoucí k patologické akumulaci lipidů - st..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní stavy - ORL 23.9.2014 98.06 KB kdokoli – ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy a zásady terapie. Texty uvádějí potřebné znalo..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].