Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 166 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

E-klinická biochemie
.. biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a in.. ..klíčová slova: biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, te.. ..klíčová slova: biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, te..

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax
.. texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ..

Etika v medicíně
.. zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a ..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako oboh..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. učební text se zabývá v první kapitole přehledovým úvod.. ..Učební texty rovněž odkazují na současnou kvalitní vých.. .. texty rovněž odkazují na současnou kvalitní výchozí lit..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. učební.. .. inovovaného učebního textu „Histologická praktika a metody .. .. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná h..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na int.. .. a pomocnou část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu ka..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej ka.. .. pregraduálne štúdium ako vysokoškolské učebné texty pre študentov lekárskych fakúlt v príprave na štá..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
..Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie b.. .. studia fragmentovaná po jednotlivých oborech. Texty dále mohou pomoci i studentům doktorského studia ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. učební.. .. texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění moder..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. učební.. .. videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro peri.. .. postupů. Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro peri..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gas..

Virtuální mikroskop
.. učební.. .. k dispozici již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetř..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebez..

Obecná a speciální psychiatrie
.. v současné době k dispozici dvě velmi kvalitní učebnice psychiatrie, v některých praktických výstupech .. .. výstupech našeho oboru dochází ke změnám. Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny .. .. semináře absolvovali, jistě jste si všimli, že texty uveřejněné na webových stránkách neobsahují video..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných no..

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
.. dokumentov, obrázky, tabuľky a rozširujúce texty pre bližšie objasnenie p..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám použí..

Kapitoly z ortopedie
.. učební.. .. a páteře – diagnostiku a léčbu. Výukové texty týkající se LPB - Low Back Pain - Bolesti v kř..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. miery nahradiť chýbajúcu koncíznu a stručnú učebnicu gastroenterológie a hepatológie pre š.. .. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny .. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. cvičení II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část ..

Obecná histologie
.. učební.. .. dvou základních modech: a to režimu standardní učebnice s obrázky a režimu atlasu, jehož rozsah a kv.. .. i pro studenty nelékařských oborů, kteří mají v učebních osnovách zahrnutou výuku cytologie a obecné hi..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. a projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Texty vznikli v spolupráci Lekárskej Fakulty U..

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba
.. učební..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. bakalářského programu Nutriční terapeut. Výukové texty rovněž mohou využít studenti bakalářského progra..

Artroskopie zápěstí
.. učební..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. učební..

Implantace venózního portu
.. učební..

Ultrasonografie
.. powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, ap..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. učební..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].