Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 41 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax
.. texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ..

Etika v medicíně
.. zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a ..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako oboh..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej ka.. .. pregraduálne štúdium ako vysokoškolské učebné texty pre študentov lekárskych fakúlt v príprave na štá..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
..Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie b.. .. studia fragmentovaná po jednotlivých oborech. Texty dále mohou pomoci i studentům doktorského studia ..

E-klinická biochemie
..klíčová slova: biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, te..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gas..

Obecná a speciální psychiatrie
.. výstupech našeho oboru dochází ke změnám. Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny .. .. semináře absolvovali, jistě jste si všimli, že texty uveřejněné na webových stránkách neobsahují video..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebez..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných no..

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
.. dokumentov, obrázky, tabuľky a rozširujúce texty pre bližšie objasnenie p..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. a projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Texty vznikli v spolupráci Lekárskej Fakulty U..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny .. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro peri.. .. postupů. Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro peri..

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike
.. spracovanie problematiky budú uvedené učebné texty prínosom pre študentov nielen v rámci pr..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. bakalářského programu Nutriční terapeut. Výukové texty rovněž mohou využít studenti bakalářského progra..

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.
.. učebné texty slúžia na pochopenie základných princípov chem..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť štude..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. otázky patofyziológie a terapie kašľa. Učebné texty sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná h..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. učebné texty prezentujú problematiku hygienického z..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. a pomocnou část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu ka..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění moder..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záuj..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inov.. .. vyslovit přání, aby praktická výuka i tyto texty, včetně seminářů, vám pomohly nejen ve studiu bio..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej p..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
.. zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. onemocnění, jiné typy zlomenin než dospělí. Naše texty a obrazová dokumentace je určena všem, kdo mají z..

Kapitoly z lékařské etiky
.. některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské e..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. texty rovněž odkazují na současnou kvalitní výchozí lit..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].