Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Ultrasonografie

Ultrasonografie

Tato powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, aplikacím a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prezentace je určena pro všechny studenty magisterských, ale i bakalářských zdravotních oborů. Prezentace je doplněna testovými otázkami s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového vyšetření | příloh: 2 | zobrazeno: 8296x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 26.5.2012

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
autor: Adam Hudec, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Ultrasonografie | příloh: 1 | zobrazeno: 3173x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 8.3.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené z.. .. 2.85 MB registrovaný uživatel – – Ultrasonografie | 23.11.2010 1.26 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
..klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břich..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, el..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].