Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvukové vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v rámci preventivní prohlídky, předoperačního vyšetření i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v gynekologii.

 
autor: Pavel Vlasák | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: benigní nalez, maligní nález | příloh: 1 | zobrazeno: 4293x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 9.3.2015

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8012x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
..klíčová slova: kardiotokograf, sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální mo..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), la..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. podrobně je rozebrána teorie měření EKG. Ultrazvuk, plantograf - teorie, návod na praktická cvičení ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. které jsou doplněny záznamem prenatálního ultrazvukového vyšetření. Hlavní kapitoly obsahu: Poru..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. vzhled signálu v porovnání s obrazem nalezeným ultrazvukovou sondou. Autoři: Iva Tomášková, Hana Kub..

Aneuryzma abdominální aorty
.. pulzující rezistence vlevo od pupku) a vyšetření ultrazvukem máme k dispozici CT nebo jeho modifikace jako ..

Virtuální mikroskop
.. makroskopických, histologických a videí z ultrazvukových vyšetření provedených v rámci prenatální dia..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), mo..

Léčba poruch plodnosti
.. monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále znázorněno op..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. inhalátory, posúdenie pacienta, inhalovanie ultrazvukovým inhalátorom - nosom, ústami. Inhalovanie ru..

Ultrasonografie
..klíčová slova: principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového v..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na t..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnová..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. Kombinuje pokročilou bipolární koagulaci s ultrazvukovou energií. Druhé video představuje a de..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].