Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Základy neuroanatomie a nervových drah

Základy neuroanatomie a nervových drah

Elektronická skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou nutné pro studenta medicíny a lékaře nejen pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki formátu, který usnadňuje orientaci uživatelům a zároveň umožňuje rychlou aktualizaci autorům.

 
autor: Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurochirurgie, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: nervová soustava, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 41743x | publikováno: 16.11.2007 | poslední úpravy: 4.4.2016

výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a následnou registraci změn metabolizmu v patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou příklady klinického využití PET v praxi (6 kazuistik).

 
autor: Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PET/CT | příloh: 1 | zobrazeno: 7429x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a .. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza ob..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický analyzátor AxSYM
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a vědeckých výpočtů, jejich historií, použív.. .. znalostí a dovedností v oblastech matematické a výpočetní biologie a ekologie. Využívá k tomu veřejných web..

Automatický analytický systém MODULAR
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatizace v klinické biochemii
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno m..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. 884.39 KB registrovaný uživatel – – Výpočetní tomografie - CT | 23.11.2010 1.67 MB..

Automatická analýza moči
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. Pracoviště: Ústav lékařské biochemie, Oddělení výpočetní..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. magnetickou rezonanci Siemens Symphony 1,5T a výpočetní tomograf Marconi MX-8000. Tyto modality jsou.. .. (neurologie, onkologie) i preklinické obory (neuroanatomie, fyziologie).   Literatura [1] NOVÁK, Z., ..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. fakulty, Ústav lékařské biofyziky, Centrum výpočetní techniky..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních e..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. cvičení Kurz je zaměřen na vysvětlení podstaty výpočetní tomografie. Začíná vysvětlením tvorby RTG záře..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. fakultou Masarykovy univerzity a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. V Brně a ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].