Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 34 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. dokumentací histologických sérií 13 z nich. Výsledky byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře vý..

Nové trendy a perspektívy v histológii
.. odborov. Väčšina článkov prezentuje vedecké výsledky, ktoré boli dosiahnuté v poslednom o..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: operační technika a taktika, komplikace, výsledky..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radio..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování b..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a org..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž ..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a ..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lék..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
.. pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním v..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. komplikáciou ochorení telovej osi. Výsledky získané od 158 pacientov, operovaných na Ne.. .. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Výsledky 23.4.2010 1.57 MB používateľ vzdelávacej siete ME..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty výsledky studia mechanismů účinků antidepresiv a jejich in..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. Diferenciální diagnóza: VlozteText Laboratorní výsledky: VlozteText Histologie: VlozteText Terapie:..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. publikací, jsme do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie č..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způs..

Biologická psychiatrie
.. shrnuty některé experimenty (jejich podklady, výsledky a závěry) prováděné ve výzkumných laboratořích Ps..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. procesy, které mohou významný způsobem ovlivnit výsledky biochemických analýz. Celý preanalytický lab..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výsledky distribuovať ďalej buď v natívnej forme tab..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Výsledky 9.6.2010 1.36 MB používateľ vzdelávacej siete MEF..

Rozhodovací stromy a lesy
.. může pomoci daný problém osvětlit, ale jejíž výsledky nemůžeme brát jako absolutní pravdu. Příprava a v..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. medicíny založenej na dôkazoch. V závere opisujú výsledky transplantácie obličiek u chorých so Sc..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. výzkumu neurobiologie duševních nemocí a jejich výsledky přináší jeden z hlavních důkazů o tom, že duševní..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. zohľadňuje hlavne klinický obraz dieťaťa a výsledky pomocných zobrazovacích vyšetrení. Včlenenie tran..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. v medicíne s prirodzene dlhším odstupom. Výsledky vedeckého bádania sú užitočné oveľa skôr, ako sa ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. data-miningu 9.1. Popis problému, jeho řešení a výsledky 9.2. Načtení dat a selekce významných genů: část..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. EKG obrazy spojovanými s danou etiologií. Výsledky: ST segment představuje nejvariabilnější a z poh..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. do ošetřovatelské praxe. EBP pouze zviditelňuje výsledky výzkumu a integruje nejlepší možný důkaz pro indi..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. využité frameworky Bootstrap, jQuery a Three.js. Výsledky Plne využiteľná funkčná stránka s databázou ľudsk..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. výhodám lamelárnych keratoplastík sú často výsledky horšie ako pri použití štepov z celej hrúbky roho..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. transplantovaným tkanivom. Relatívne dobré výsledky po transplantácii možno pripísať privilegovanému ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].