Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

výukové materiály - první pomoci

Výukové materiály - první pomoci

Soubor několika e –learningových materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika výuky první pomoci v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů MŠMT). Materiály jsou určeny pro učitele na II. stupni základních a středních škol a pro studenty MU FSpS (budoucí trenéry, učitele, výživové poradce, fyzioterapeuty). Materiály vznikaly na MU FSpS v letech 2005 - 2011 a jsou součástí řady projektů (podrobnější informace součástí jednotlivých materiálů).
 

 
autor: Zdeňka Kubíková, Barbora Zuchová, Jana Kubalová, Radek Turin a kol. | LF MU | disciplína: Ostatní, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: První pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a SŠ | zobrazeno: 10837x | publikováno: 3.1.2012 | poslední úpravy: 23.3.2012

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka.

 
autor: Zbyněk Rozkydal | LF MU | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Sepse, alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspirace | příloh: 26 | zobrazeno: 8364x | publikováno: 17.9.2014 | poslední úpravy: 27.10.2017

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Programy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla představují dle výsledků klinických a epidemiologických studií účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsledků v reálné praxi je náležitá erudice lékařského i nelékařského personálu zapojeného do těchto programů. Organizovaná sekundární prevence zhoubných novotvarů je tedy významným edukačním tématem, a to jak pro studenty lékařských fakult, tak pro všechny lékaře zapojené do screeningu. Pro účely komunikace s laickou i odbornou veřejností připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s příslušnými lékařskými společnostmi portály, které se věnují preventabilním zhoubným nádorovým onemocněním.

 
autor: Ondřej Májek, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Vladimír Dvořák, Daniel Klimeš, Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová, Jakub Gregor, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: organizované screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla děložního | příloh: 3 | zobrazeno: 4431x | publikováno: 30.5.2012 | poslední úpravy: 9.5.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 246 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové.. .. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. 2 týdnech přichází pacientka na kontrolu (viz. video.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kasuistika 7 - video 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické ..

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle
..Výukové video~sekce-video#Obrazové .. .. video~sekce-video#Obrazové .. .. Jaká je diagnóza a prognóza této afekce. Video zobrazuje konkrétní pacientku s postižením. Vaš.. .. citlivé [?] Licence Kasuistika 5 - otázka - video 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické ..

Zhotovení western blotu
.. video.. .. přípravy materiálu až po odečet hotové reakce. Výukové video zachycuje činnost rutinní sérologické lab.. ..Video "Zhotovení western blotu" seznamuje ..

MedicalMedia.eu
..Výukové.. .. video.. ..klíčová slova: video, videoserver, medical,..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#Digitálne video.. ..video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v ..

Den na operačním sále - sterilizace
..Video "Den na operačním sále - sterilizace" j.. .. na video..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. video.. .. analyzátoru Elecsys, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických a.. .. analyzátoru Elecsys, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. video.. ..Výukové video o automatických biochemických a.. .. video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. video.. .. analyzátoru Cobas Mira-plus v délce 5 min. Výukové video o automatických biochemických a.. ..Videoukázka automatického analyzátoru Cobas Mira-plus v..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. stomatologie 2.9.2015 kdokoli – – Video: Klasický kartáček 2.9.2015 kdokoli – &n..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. video.. ..Výukové video o automatických biochemických vzniklo ve s.. .. video o automatických biochemických vzniklo ve s..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
.. video.. .. very difficult therapeutic problem. In hhis video is showed minimal invasive treatment of the.. .. 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3 - video (8 min) - lowres(150 kb/s) 15.10.2008 16.93 MB..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. video.. ..Video zobrazuje operační postup při odstranění velkého ..

Automatizace v klinické biochemii
.. video.. ..Výukové video o automatických biochemických a.. .. video o automatických biochemických analyzátorech &q..

Blood taking
.. video.. .. video recording is destined for supplementation of the..

Minimálně intervenční stomatologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové.. .. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. stomatologie 4.9.2015 kdokoli – – Video: Tunelová preparace 4.9.2015 kdokoli – ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. video.. ..Video názorně popisuje techniku zakládání kapn..

Random access analyser (HITACHI 917)
.. video.. .. potassium, and chlorides. The duration of the video is 17..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. video.. .. je schopen stanovit až 35 různých parametrů. Výukové video o automatických biochemických a.. .. stanovit až 35 různých parametrů. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Automatický analyzátor AxSYM
.. video.. .. z palety 20 parametrů, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických a.. .. palety 20 parametrů, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. video.. ..Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hy..

Preendodontická dostavba
..Výukové.. .. video.. ..Videosnímek dostavby destruované korunkové části zubu p..

Léčba poruch plodnosti
.. video.. ..Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. video.. .. krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dře..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~sekce-weby#Výukové v.. .. weby~sekce-weby#Výukové video.. .. fotografiemi, rentgenovou dokumentací a videosekvencemi. Kazuistiky jsou stratifikovány podle ..

Automatic urinalysis
.. video.. .. examination of urine. This instruction video on automatic biochemical analysers was made in.. .. image of native urine. The duration of the video is 7 min.  Links: Link Date..

Mini-invasive treatment of stress urinary incontinence with tension free vaginal tape TVT-O
.. video.. .. surgical approach is the most effective. This video shows vaginal urethropexis with tension free..

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. video.. .. zpracované do podoby digitálního videa. První video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ zl..

Působení zvuku na zdraví
.. video.. .. a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je dop.. .. video recenzoval prim. MUDr. Rostislav..

Izolované srdce podle Langendorffa
.. video~kat-digitalni-video#Materiály k .. .. srdcí perfundovaných podle Langendorffa. Videonahrávka podává komplexní přehled o expe..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].