Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Psychosociální vývoj

Psychosociální vývoj

Výukové podklady pro obor "Psychosociální vývoj", který je vyučován společně ve všech bakalářských studijních oborech na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace byly vytvořeny v programu MS PowerPoint a Adobe Presenter a lze si je stáhnout na vlastní počítač pro prohlížení i bez připojení k Internetu. Součástí uvedených webových stránek jsou testy znalostí z předmětu „Psychosociální vývoj“.

 
autor: Zdeněk Fišar, Dana Janotová, Josef Pavlát, Ivo Paclt, Martin Anders | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Psychosociální vývoj, Morální a etické hodnoty, Neurochemie, Duševní stav, eutanazie, Stáří, umírání | příloh: 1 | zobrazeno: 13598x | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 4516x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 4444x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: morfologie, smyslové orgány, čich, chuť | příloh: 1 | zobrazeno: 2926x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | příloh: 1 | zobrazeno: 2712x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11358x | publikováno: 19.2.2009

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Projekt se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou dokumentací histologických sérií 13 z nich. Výsledky byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. ročníku samostudiem exponátů embryologického muzea, a to včetně vybraných malformací. Výsledky jsou spolu s komentářem zpřístupněny i odborné veřejnosti.

 
autor: Zbyněk Tonar, Jaroslav Voller | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, embryologické preparáty | příloh: 1 | zobrazeno: 6086x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 64 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i grantem FRVŠ a to č. 11..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v k..

Úvod do Pediatrie
.. v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický vývin dieťaťa Nov.. ..klíčová slova: výživa, vývoj..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií &nd.. .. – – 2. Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 17.12.2018 98.27 KB ktokoľvek &n..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi je..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
.. ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se me..

Veřejné zdravotnictví
.. veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a význam, ..

Nukleární medicína v onkologii
.. přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj. Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně me.. .. medicínské zobrazovací techniky vývoj digitálních scintilačních kamer s lepší prost..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod vý..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce ne..

Automatický analytický systém MODULAR
.. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k soft..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha C.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální dia..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průb..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. cílem projektu SVOD je vývoj informačních systémů podporujících manažerské roz..

Diabetická retinopatia
.. vážne riziko pre zníženie zrakovej funkcie. Vývoj zmien oka v dôsledku hyperglykémie je závislý od ..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický apará..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. obrázku. Distribuce těchto obrázků vyžaduje vývoj vhodného uživatelského rozhraní pro přístup k jed..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. populácii pacientov. V práci sa opisuje vývoj a súčasný stav poznatkov v oblasti infekcií onk..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. citlivé [?] Licencia 1.Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 14.12.2018 98.27 KB ktokoľvek &n..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž do..

Z laboratória do klinickej praxe ll
.. podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: VYTVORENIE NOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO A.. .. rizikovú chorobu, ktorú aj napriek pokrokom vývoja nových diagnostických inovácií a cielených tera..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. po mikroskopické, současně s popisem vývoje a vývojových anomálií. Autoři doufají, že studen.. ..klíčová slova: krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a c..

Výukový atlas zubů člověka
.. poměry zubů a chrupu, topografií zubů, vývojem zubů, mikroskopickou stavbou zubů, p..

Environmentální informační systémy
.. pomocí aktualizovaných informací, neboť současný vývoj environmentálních informačních systémů, zdrojů en..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. a efektu léčby (obr. 2). Diagnóza, případně i vývoj onemocnění a lokalizace postižení jsou ilu..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. boxu, ve kterém probíhá jejich další vývoj. Embrya se přenáší do dutiny děložní obvykle 3 &n..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto n.. .. v této oblasti nabírá exponenciální rychlosti vývoje. Nejnovější objevy v oblasti patogeneze sp..

Webináre z kardiológie
.. sú mladí doktori, ale vzhľadom na dynamický vývoj kardiológie si na svoje prídu aj starší a skú..

Hypertextový atlas patologie
.. XML formát do formátu sázecího systému PDFLaTeX. Vývoj atlasu probíhá pod operačním systémem Linux (dis..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].