Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | příloh: 2 | zobrazeno: 16255x | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11500x | publikováno: 19.2.2009

Psychosociální vývoj

Psychosociální vývoj

Výukové podklady pro obor "Psychosociální vývoj", který je vyučován společně ve všech bakalářských studijních oborech na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace byly vytvořeny v programu MS PowerPoint a Adobe Presenter a lze si je stáhnout na vlastní počítač pro prohlížení i bez připojení k Internetu. Součástí uvedených webových stránek jsou testy znalostí z předmětu „Psychosociální vývoj“.

 
autor: Zdeněk Fišar, Dana Janotová, Josef Pavlát, Ivo Paclt, Martin Anders | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Psychosociální vývoj, Morální a etické hodnoty, Neurochemie, Duševní stav, eutanazie, Stáří, umírání | příloh: 1 | zobrazeno: 13756x | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 4607x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016

vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 4582x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015

vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: morfologie, smyslové orgány, čich, chuť | příloh: 1 | zobrazeno: 3002x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015

vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | příloh: 1 | zobrazeno: 2780x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Atlas histologie tvrdých tkání
.. atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst .. .. nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpra..

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kazů v jenom z pr.. ..klíčová slova: stomatologie, ošetření zubů, foramina..

Minimálně intervenční stomatologie
.. pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně intervenční ..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně ods.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů,..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. po mikroskopické, současně s popisem vývoje a vývojových anomálií. Autoři doufají, že studen.. ..klíčová slova: krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a c.. ..klíčová slova: topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a ..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i grantem FRVŠ a to č. 11..

Preendodontická dostavba
.. dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s ..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický apará.. ..klíčová slova: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný orto..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v k..

Úvod do Pediatrie
.. v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický vývin dieťaťa Nov.. ..klíčová slova: výživa, vývoj..

Základy receptury léčivých přípravků
.. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. zubního lékaře & ortodontisty, Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a vývoj m.. .. metody při studiu vývoje a udržování vitality zubu, Odontogeneze – využití alternativních mo..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. P..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. výplachů mimo kořenový systém zubu je nesporně používání kofferdamu, který přin..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií &nd.. .. – – 2. Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 17.12.2018 98.27 KB ktokoľvek &n..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní duti..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi je..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
.. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se me..

Veřejné zdravotnictví
.. veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a význam, ..

Nukleární medicína v onkologii
.. přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj. Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně me.. .. medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních scintilačních kamer s lepší prost..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod vý..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce ne..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu. &..

Automatický analytický systém MODULAR
.. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k soft..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha C.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální dia..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průb..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. cílem projektu SVOD je vývoj informačních systémů podporujících manažerské roz..

Diabetická retinopatia
.. vážne riziko pre zníženie zrakovej funkcie. Vývoj zmien oka v dôsledku hyperglykémie je závislý od ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].