Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Automatizace v klinické biochemii

Automatizace v klinické biochemii

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech "AUTOMATIZACE V KLINICKÉ BIOCHEMII" má délku 44 minut. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory Elecsys, AxSYM, Advia Centaur, jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler atomového absorbčního spektrofotometru a automatizované nastavení katodových lamp (SOLAAR M6). Na závěr je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče) a automatický analytický systém MODULAR.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie | příloh: 1 | zobrazeno: 6982x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Doporučené postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 9784x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

V kvalitativní a semikvantitativní analýze využíváme nejčastěji proužky z celulózových nebo skleněných vláken se sofistikovaně umístěnými suchými reagenciemi.                                                           

                                                                                                           

 
autor: Petr Štern | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Archiv e-learningových objektů | klíčová slova: základní vyšetření moče, glukóza, ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty, dusitany | příloh: 1 | zobrazeno: 6803x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013

klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Klinické doporučené postupy, medicína, zdravotnictví | příloh: 2 | zobrazeno: 4406x | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 8574x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o signální molekuly, jimiž mezi sebou komunikují buňky imunitního systému, případně jimi regulují vlastní funkce. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různých skupin, např. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imunitního systému, které jsou v přehledu shrnuty v šesté kapitole. Sedmá kapitola naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujením.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5521x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Životní cyklus léčiv - klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7355x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 72 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Labyrinty v psychiatrii
.. v klinické praxi je komplexní proces, při kterém lékař musí .. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, lab.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, la.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře,..

E-klinická biochemie
.. portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line uč.. .. 15.4.2014 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a hematologie, Ústav lékařské chemie a ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a lé.. .. 69.84 MB registrovaný uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB reg.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit st.. .. II - cvičení [MBKI081c] Pracoviště: Ústav klinické imunologie a..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. I. (Vyšetření a klinické projevy, délka 9:32) je zaměřeno na klinické pro..

Choroby gingív
.. a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozdelenie, ktoré cha.. .. jednotlivým formám, ich charakteristike, klinickému obrazu i liečbe.Prílohy: Príloha Dátum Veľ..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hema.. .. malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o jednotlivých případech a dále his..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. V článku je popsán jak teoretický princip i klinické..

Koagulace v kostce
.. 11.6.2010 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování up..

Technologie kvantitativních metod
.. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. krokům EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání nejlepšího dostu.. .. spíše s pacientem než na něm. Sestra ve svém klinickém rozhodování musí zvažovat nejen efektivitu oše.. .. Řízená reflexe klinické praxe nebo klinického scénáře s použitím definovaného formátu pomůže sestř..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. informace o změnách morfologie mozku využít v klinické.. .. Zároveň nesou informace, které mohou pomoci v klinické praxi – v predikci průběhu nemoci, k..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Radiodiagnostika pro stomatology..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. a patobiochemie 1 [B01129] Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a ..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
.. různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Radiodiagnostika pro stomatology..

Endometrióza
.. nové metody, které ještě čekají na zavedení do klinické praxe. Práce je doplněna fotografiemi a k..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
.. II. 11.2.2011 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Pracoviště: Radiodiagnostická kl..

Diagnostika karcinomu prsu
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Pracoviště: Radiodiagnostická kl..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Radiodiagnostika pro stomatology..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených ins..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Radiodiagnostika pro stomatology..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit ..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. každého nového léčiva a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté obd.. ..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Radiodiagnostika pro stomatology..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. Přednášky jsou dop..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].