Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Cytológia a všeobecná histológia

Cytológia a všeobecná histológia

Učebnica "Cytológia a všeobecná histológia" predstavuje ucelené elektronické autorské dielo. V jednotlivých kapitolách sa nachádza textová, obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dynamickej súvislosti popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti.

Mechírová E. a kol.: Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.

 
autor: Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková, Mikuláš Pomfy | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: cytológia, histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, kostné tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, krv | příloh: 9 | zobrazeno: 67486x | publikováno: 15.10.2010 | poslední úpravy: 27.6.2011

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Učebnice je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem jazyků LF UK v Hradci Králové.

 
autor: Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 6342x | publikováno: 1.6.2016 | poslední úpravy: 8.6.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o oše.. ..klíčová slova: všeobecná neurológia, špeciálna neurológia, oše.. ..klíčová slova: neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neur..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. 4 (Úrazová chirurgia, Urológia) [ChK/CH-V4/09] Neurológia 1 [NLK/NL-V1/19] Neurológia 2 [NLK/NL-V2/14] ..

Neurooftalmológia
.. musí uzko spolupracovať aj s inými odbormi ako neurológia, či ..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. Histológia a embryológia 2 [UHE/HE-V2/17] Neurológia 1 [NLK/NL-V1/19] Neurológia 2 [NLK/NL-V2/14] ..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
..klíčová slova: všeobecná chirurgie, základní výkony, uč..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná problematika antiinfekčnej terapii. Zásah do i..

Stres a adaptácia
.. ale termín stres znamená? Jednotná a všeobecná definícia stále neexistuje. A to aj napriek t..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. embryológie Súvisiace články: Cytológia a všeobecná..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. – – Predmety/kurzy Imunológia [020] Neurológia 2 [047] Pracoviská: Imunologický ú..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].