Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Dôsledky indikácie ATB. Zásady racionálneho používania ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly peč.. .. Anton van Leeuwenhoek, Luis Pasteur, Robert Koch, Paul..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. približne 3,6mm, vyplnená čírou tekutinou, nazývanou komorový mok. Ten je produkovaný veľmi dô.. .. bulbi, v klinickej praxi najčastejšie označovanej ako uvea) a delí predný priestor oka na prednú .. ..klíčová slova: dúhovkovorohovkový -iridokorneálny uhol, van Herick, Smithová technika, gonioskopia, predn´á o.. ..klíčová slova: dúhovkovorohovkový -iridokorneálny uhol, van Herick, Smithová technika, gonioskopia, predn´á očná kom..

Základy intenzivní medicíny
.. terapie a prevence 21.3.2006 290 KB registrovaný uživatel – Enterální výživa 21.3.2006 250..

eOtorinolaryngologie
..vaná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. nebylo možné dosáhnout v počítačovém zpracování dokonalé profesionality. Pojetí je také stá.. ..van Hybášek~autori.php?tid=688#Jan Vokurka a k.. .. (chirurgický postup) 15.11.8 Ošetřování poškozené nosní sliznice nemocným 15.12 Nazá..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].