Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 92x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 112x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Nové trendy a perspektívy v histológii VI
..klíčová slova: histológia, vedecká.. ..klíčová slova: histológia, vedecká spolupráca..

Metody výzkumu a statistika
..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a ne..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. vedeckej publikácie – Langer P. Vedecká publikácia – Hulín I. Abstrakt &.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, ..

Biopsia kože
..Vedecká monografia určená pre širokú lekársku vere..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. chirurgie 7. Ergonómia 8. Tímová spolupráca v laparoskopickej chirurgii 9. Pneumoperitoneum..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
..klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odb..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
..Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v ..

Syndroma caudae equinae discogenes
..Vedecká monografia "Syndroma caudae equinae..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Navíc jen u 10-15 % z nich je prokázána trvalá vědecká hodnota. V klinické praxi je zapotřebí adekvátní ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].