Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s pře.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, .. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory,.. ..klíčová slova: statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory,..

Rozhodovací stromy a lesy
.. nároky na použití parametrických metod. Rovněž datové soubory nabývají na objemu a množství dat, ze kte.. .. na použití parametrických metod. Rovněž datové soubory nabývají na objemu a množství dat, ze kterých chc..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. stačí zadat i část slova, sekvencí jsou označeny soubory obrázků, např. pro ilustraci několika fází terap..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravid..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech Pow..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. stavy. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravid..

Procvičení histologických preparátů
.. pod doménou druhého řádu. V případě potřeby mohu soubory, které jsou základem aplikace, pochopitelně ex..

Analýza a klasifikace dat
.. a že tyto metody jsou součástí statistiky. Z velké části je to správný názor, ale ne zas až tak úpln..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. zvolena témata týkající se zdravotních problémů velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. zařízení pracují v normě PAL i NTSC a využívají datové přenosové rychlosti 56kbps až 2Mbps a standardu H..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular .. .. najtypickejšia schopnosť veľmi rýchle produkovať veľké množstvá cytokínov, čím sa stávajú pivotmi, ktorí..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. hypertrofické syndromy, hemangiomy, lymfangiomy, velké pigmentové névy, epidermolysis bullosa c..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. stresor. Provedení algoritmů umožňuje sledovat velké množství laboratorních a fyzikálních veličin, kte..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. vrstvou cylindrických buniek obsahujúcich veľké množstvo melaninových granúl [5]. Farba očí závi..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. schopnosť veľmi rýchle po stimulácii produkovať veľké množstvá cytokínov a chemokínov, čím môžu zohráva..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. i atlas normálních vývojových variant, jichž je velké množství. V praxi je jejich dohledávání v různ.. .. firmy TatraMed (Bratislava, Slovensko). Část datového prostoru metropolitního PACSu je využívána pro ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].