Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 1

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. ventrikuloperitoneálního shuntu je operace, která se provádí u pacientů .. .. ventrikuloperitoneálního shuntu je operace, která se provádí u pacientů s hyd.. .. video se týká implantace ventrikuloperitoneálního shuntu. Na začátku je úvod do problematiky a z.. .. se týká implantace ventrikuloperitoneálního shuntu. Na začátku je úvod do problematiky a základní .. ..klíčová slova: komunikující hydrocefalus, shunt, ventrikuloperitoneální.. ..klíčová slova: komunikující hydrocefalus, shunt, ventrikuloperitoneální s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].