Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 

 
autor: Alžběta Holibková | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové video | klíčová slova: anatomie, výukové video | příloh: 1 | zobrazeno: 55186x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 24.10.2018

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: Biopsie sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie | příloh: 7 | zobrazeno: 8868x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Všechna videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních implantátů; následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kroku.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: implantace, jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, ortopantomogram | příloh: 16 | zobrazeno: 7695x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 21.1.2011

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 7548x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 8503x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of explanatory text sheets on the following topics: 1) Amputation of the right upper limb 2) Mesh graft autotransplantation 3) Avulsion 4) Meshing of autografts 5) Suicide

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | klíčová slova: Amputation, Autotransplantation, Avulsion, Meshing, Suicide | příloh: 5 | zobrazeno: 2873x | publikováno: 20.12.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Free fibula harvesting – videolecture

Free fibula harvesting – videolecture

This educational video shows the procedure for harvesting a free vascularized fibula that can be used for microsurgical reconstruction of bone defects of the tibia, femur, forearm, and upper or lower jaw. The entire operation, which has been edited into a 18-minute video, is described in detail: English subtitles are available.

 
autor: Tomáš Kempný, Jakub Holoubek, Břetislav Lipový, Martin Knoz | LF MU | disciplína: Anatomie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Digital video | klíčová slova: fibula, free flap, reconstruction, microsurgery | příloh: 1 | zobrazeno: 53x | publikováno: 16.9.2021 | poslední úpravy: 13.10.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 145 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 19

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. 2 týdnech přichází pacientka na kontrolu (viz. video.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kasuistika 7 - video 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické ..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#Digitálne video.. .. video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v ..

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle
.. video~sekce-video#Obrazové .. .. Jaká je diagnóza a prognóza této afekce. Video zobrazuje konkrétní pacientku s postižením. Vaš.. .. citlivé [?] Licence Kasuistika 5 - otázka - video 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické ..

Zhotovení western blotu
.. video.. ..Video "Zhotovení western blotu" seznamuje ..

Den na operačním sále - sterilizace
.. Video "Den na operačním sále - sterilizace" j.. .. na video..

MedicalMedia.eu
.. video.. ..klíčová slova: video, videoserver, medical,..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. stomatologie 2.9.2015 kdokoli – – Video: Klasický kartáček 2.9.2015 kdokoli – &n..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
.. video.. .. very difficult therapeutic problem. In hhis video is showed minimal invasive treatment of the.. .. 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3 - video (8 min) - lowres(150 kb/s) 15.10.2008 16.93 MB..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. video.. ..Video zobrazuje operační postup při odstranění velkého ..

Blood taking
.. video.. .. video recording is destined for supplementation of the..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. video.. ..Video názorně popisuje techniku zakládání kapn..

Random access analyser (HITACHI 917)
.. video.. .. potassium, and chlorides. The duration of the video is 17..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. video.. ..Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hy..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. video.. .. analyzátoru Elecsys, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. video.. .. video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. video.. ..Videoukázka automatického analyzátoru Cobas Mira-plus v..

Léčba poruch plodnosti
.. video.. ..Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v..

Automatizace v klinické biochemii
.. video.. .. video o automatických biochemických analyzátorech &q..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. video.. .. video o automatických biochemických vzniklo ve s..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. video.. .. transplantaci krvetvorby, délka videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dře..

Minimálně intervenční stomatologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. stomatologie 4.9.2015 kdokoli – – Video: Tunelová preparace 4.9.2015 kdokoli – ..

Automatic urinalysis
.. video.. .. examination of urine. This instruction video on automatic biochemical analysers was made in.. .. image of native urine. The duration of the video is 7 min. Links: Link Date Availability [?]..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. video.. .. stanovit až 35 různých parametrů. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Automatický analyzátor AxSYM
.. video.. .. palety 20 parametrů, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Mini-invasive treatment of stress urinary incontinence with tension free vaginal tape TVT-O
.. video.. .. surgical approach is the most effective. This video shows vaginal urethropexis with tension free..

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. video.. .. zpracované do podoby digitálního videa. První video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ zl..

Působení zvuku na zdraví
.. video.. .. a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je dop.. .. video recenzoval prim. MUDr. Rostislav..

Izolované srdce podle Langendorffa
.. video~kat-digitalni-video#Materiály k .. .. srdcí perfundovaných podle Langendorffa. Videonahrávka podává komplexní přehled o expe..

Preendodontická dostavba
.. video.. ..Videosnímek dostavby destruované korunkové části zubu p..

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba
.. video..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].