Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: Biopsie sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie | příloh: 7 | zobrazeno: 8506x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Všechna videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních implantátů; následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kroku.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: implantace, jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, ortopantomogram | příloh: 16 | zobrazeno: 7363x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 21.1.2011

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 7548x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Konverzní poruchy
.. (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u h..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
..Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hy..

Elektroforéza proteinů
.. videozáznamu je zachycen základní princip elektroforetického ..

Odběr krve
..Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských obo..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
..klíčová slova: a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní ..

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom
..Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrS..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační mater.. .. bariérových ošetřovatelských postupů. Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační mater..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. Obr. 3: Zobrazovací nálezy Klíčem atlasu jsou videozáznamy: celkem 240 instruktivních videoukázek v trvání ..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. včetně drenáže a uzávěru rány. V průběhu videozáznamu je možné upozornit na klíčová místa operace a na..

Webcasting a vzdelávanie
.. Jedná sa o prenos a archiváciu digitálnych videozáznamov prostredníctvom internetu. Je efektívnym n..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. výukové pomůcky se snaží prostřednictvím videozáznamů a obrazového materiálu uživateli poskytnout náz..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. přichází práce s grafickými programy, v případě videozáznamů práce se střihovým software, úpravy v html edit..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a j..

Endometrióza
.. Práce je doplněna fotografiemi a komentovánými videozáznam..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].