Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 19

eOtorinolaryngologie

Biofyzika vidění

Infekční exantémová onemocnění

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Biologická psychiatrie

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Statistické hodnocení biodiverzity

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Nekonvenčné T-lymfocyty

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Schizofrénia

Stres a adaptácia

Vyšetrovacie metódy v osteológii

Webináre z kardiológie

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Webináre z internej medicíny

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Vybrané kapitoly z primárnej ošetrovateľskej starostlivosti

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].