Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

virtuální mikroskop

Virtuální mikroskop

Hypertextové atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a zobrazovacích metod (snímky z piteven, klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Těžiště atlasů tvoří histologické obrazy, které jsou snímány ve vysokém rozlišení metodou postupného snímání a skládání a pro přístup k těmto obrazům je použito námi vybudované rozhraní virtuálního mikroskopu.

 
autor: Josef Feit, Werner Kempf, Hana Jedličková | LF MU | disciplína: Dermatologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: dermatopatologie, fetální patologie, novorozenecká patologie, hypertextový atlas | příloh: 1 | zobrazeno: 10582x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 4.10.2011

virtuální mikroskopický atlas

Virtuální mikroskopický atlas

Atlas virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a umožňuje jim samostudium histopatologických preparátů. Studenti si mohou selektovat případy dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je velmi intuitivní, umožňuje, obdobně jako u skutečného mikroskopu, měnit zvětšení a pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).

 
autor: Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Jaroslav Mokrý, Marie Ludvíková | LF UK Hr. Králové | disciplína: Histologie, embryologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: patologický atlas, preparáty, histologický atlas, mikroskopický atlas | příloh: 1 | zobrazeno: 25958x | publikováno: 24.2.2008 | poslední úpravy: 10.4.2012

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2501x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Labyrinty v psychiatrii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rozvoj neklidu pacienta po operaci 23.1.2015 kdokoli – Agresivní .. ..klíčová slova: virtuální pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scé.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, laby..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl bý..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
..Pacient pobýval jako turista v Keni. Po návratu se o..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Dife.. .. příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Dife..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví p.. .. histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu mak..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa.. .. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné s.. .. byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl implantován i..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otes.. .. virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, ote..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a.. .. Hypertextový atlas fetální patologie Virtuální mikroskop Hypertextový atlas .. .. Multicentrická kožní retikulohistiocytóza u pacienta pro akutní lymfoblastickou leukemii s trisomií c..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje .. .. histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu mak..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava .. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený vide.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Per..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a.. .. Fakulta informatiky Související články: Virtuální mikroskop Hypertextový atlas fetální pa..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. uživatel – – Kardioverze (pacient s flutterem síní) | 8.11.2010 13.26 MB r..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru paci.. .. síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho pacient ..

Psychiatrické vyšetření
.. psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní p..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, .. .. 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient 15.2.2016 436.32 KB ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k ro.. .. Hypertextový atlas dermatopatologie Virtuální mikroskop Hypertextový atlas fetální pa..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. čepeľou sa vytne centrálne kruhovitý terč pacientovej porušenej rohovky, ktorý sa odstráni. Ro..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. vyžaduje komplexnú liečbu. V konečnom štádiu sa pacient zaraďuje do pravidelnej dialyzačnej liečby a na č..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. (posuv, rotace, změna velikosti), mód tzv. virtuálního průchodu 3D zobrazením. Tato data se budou z..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. kovů v protetice, ošetření hendikepovaného pacienta v protetice, druhy celokeramických korunek, .. .. fasety, apod.). Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice Hendikepovaným pacientem v ordinaci .. ..klíčová slova: cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové i..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. malignít a vedeli rozpoznať, kedy je potrebné pacienta odoslať k .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Hematologický Pacient 28.4.2017 ktokoľvek – – ..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. nádory Neskoré následky liečby onkologických pacientov Spirituálne aspekty liečby onkologického pa..

Hypertextový atlas patologie
.. atlas s prvky prohlížečů rentgenových snímků a virtuálního mikroskopu, s anotací obrazů, s histologickými .. .. makroskopický snímek z pitevny, snímky pacientů, rtg snímky aj.), údaje o použitém zvětšení, bar..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. traumatológii, ako aj hojenie rán u diabetických pacientov. Kontroverzné je použitie tejto metódy u on..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].